Prosta delovna mesta Spodnjeposavska - KK

106 aktualna prosta delovna mesta

Od rodovitni dolini reke Save in Krke, dobre prometne dostopnosti, sveta vinogradov in vodnega bogastva leži druga najmanjša regija v Sloveniji, to je Posavska regija, ki se je še do 1.1.2015 imenovala Spodnjeposavska regija. V tej regiji je leta 2018 živelo 4% slovenskega prebivalstva. Naravni prirast v tej regiji je bil v tem letu negativen, selitveni pa pozitiven.

Stopnja delovno aktivnega prebivalstva  je bila leta 2018 kar 65 %; torej nekoliko višja od povprečja v celotni Sloveniji. Približno vsak tretji prebivalcev te regije je v letu 2018 delal v drugi regiji.

Največje središče v tej regiji je mesto Krško, ki je od Ljubljane oddaljeno 100 km. Krško se nahaja v jugovzhodnem delu Slovenije.

Občine v Posavski regiji:

Podatki za leto 2018:

PODATKI ZA LETO 2018REGIJASLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 968 20.273
Število prebivalcev - 1. julij 75.418 2.070.050
Gostota naseljenosti - 1. julij 77,9 102,1
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 43,9 43,3
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 2,5 6,8
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 21.260 780.203
Stopnja delovne aktivnosti (%) 65,0 64,5
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.036,63 1.092,74
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 4.678.364 117.040.613
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,8 10,1

(SURS)

Podjetja Spodnje posavske regije so: 

GEN-I, d.o.o., NEK d.o.o., TEB d.o.o. , VIPAP Videm Krško d.d., PREIS SEVNICA d.o.o., STILLES d.o.o., TERME ČATEŽ d.d., Tanin Sevnica d.d., Numip d.o.o., GAZELA d.o.o. Krško, I.H.S., d.o.o., Ekten d.o.o. Krško, Willy Stadler d.o.o. in še mnoga druga.

Mnoga podjetja iz Posavske regije objavljajo prosta delovna mesta tudi na zaposlitvenem portalu www.optius.com kjer iščejo predvsem  kader s strokovnimi oz. tehničnimi znanji in kompetencami ter kader za preprosta dela (delo v proizvodnji) in kader za delo v turizmu.

Prosta delovna mesta oz. zaposlitev (delo) v tej  regiji bodo najlažje dobili: natakar, kuhar, proizvodni delavci, mizarji, varilci, CNC operaterji, kovinarji, ključavničarji, orodjarji, elektroinštalaterji, strojni tehniki,…),  inženirji (inženir strojništva, inženir elektrotehnike, inženir mehanotronike, proizvodni tehnologi …) informatik, programer.

Vir: https://www.stat.si/obcine/sl/Region/Index/6 
       https://www.stat.si/obcine