Socialno in Prostovoljno delo

8 aktualna prosta delovna mesta

→ Socialno delo

Socialno delo je akademska disciplina, ki se ukvarja s široko paleto ljudi, ki doživljajo različne socialne, duševne, ekonomske, zdravstvene in druge stiske. Umeščeno je v razne sektorje in sisteme, kjer še vedno prevladuje javni sektor, deluje pa tudi v prostovoljnem in zasebnem sektorju.

Prve formalne oblike usposabljanja za socialno delo so se na Zahodu pojavile ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja. Med Slovenci je bila pred drugo svetovno vojno in med njo sicer razvita socialna in karitativna dejavnost v različnih okvirih, nismo pa poznali strokovnega socialnega dela in nismo imeli šole za poklicne socialne delavce.

→ Prostovoljno delo

Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno korist. Je oblika dela, za katerega oseba ne dobi plačila. Ljudje prostovoljijo iz različnih razlogov (nekateri želijo nuditi pomoč posameznikom v stiski, vračati organizaciji od katere so v preteklosti sami prejemali pomoč, višati kakovost življenja v lokalni skupnosti ali spreminjati svet na bolje. Ob delu osebnostno rastejo in pridobivajo dragocene izkušnje.

Področja prostovoljskega dela so raznovrstna (socialno varstvo, vzgoja in izobraževanje, mladi, kultura, medkulturno in mednarodno sodelovanje, šport, turizem, zdravje, trajnostni razvoj, itd..). Opravljajo ga posamezniki različnih starosti, znanj in izkušenj. Kot pri vseh drugih oblikah del je pomembno, da so prostovoljci odgovorni ter primerno usposobljeni za delo, ki ga opravljajo. 

Kakovostno usposabljanje povečuje učinkovitost prostovoljcev, zagotavlja kakovostno delo, varuje pred napakami in škodo, ki bi jo lahko utrpeli uporabniki, prostovoljci in institucije, razreši strah pred delom ter jih seznani z novimi veščinami in idejami. Izkušeni prostovoljci so najboljši na področju usposabljanja novih prostovoljcev. Med njimi se vzpostavlja ustvarjalno sodelovanje in strokovna korektnost dela.

Viri:
https://sl.wikipedia.org/wiki/Socialno_delo
https://www.fsd.uni-lj.si/
https://www.prostovoljstvo.org/o-prostovoljstvu
https://sl.wikipedia.org/wiki/ProstovoljstvoSocialno in Prostovoljno delo (0