Strojništvo, Metalurgija, Rudarstvo

Aktualna prosta delovna mesta: 178

→ Strojništvo

Je tehniška veda, ki pri načrtovanju in izdelavi uporabnih naprav, predmetov ali strojev uporablja fizikalna načela. Strojni inženirji za analizo statičnih in dinamičnih fizikalnih sistemov med izdelovanjem predmetov kot so: avtomobili, letala, ali druga vozila, ogrevalni in hladilni sistemi, gospodinjski aparati, industrijska oprema in stroji, orožja ipd. uporabljajo načela, ki so, na primer, vezana na toploto, sile, ohranitve mase in energije.
Osnovna področja, brez katerih strojništvo ne more, so dinamika, statika, trdnost, prenos toplote, dinamika tekočin, mehanika trdnin, pnevmatika, hidravlika, mehatronika, kinematika, kinetika materiali, strojni elementi, tehnologija, energetski stroji, goriva, krmiljenje, elektronska obdelava podatkov, maziva in uporabna termodinamika. Strojni inženirji naj bi tudi razumeli in znali uporabljati spoznanja kemije in elektrotehnike. Pri majhnih razdaljah strojništvo postane molekularno inženirstvo - teoretičen pristop, s katerim bi se gradilo na ravni molekul prek mehanosinteze.

→ Metalurgija

Metalurgija je znanstvena veda in industrijska dejavnost, ki se ukvarja s pridobivanjem kovin iz rude ali sekundarnih surovin ter njihovo nadaljnjo predelavo, kamor sodijo predelava v trdnem (preoblikovanje), oblikovanje v tekočem (litje), oblikovanje iz prahov (metalurgija prahov) ter spreminjanje lastnosti z »metalurško obdelavo« (toplotna obdelava).

→ Rudarstvo

Rudarstvo je panoga gospodarstva, ki se ukvarja z izkoriščanjem rudnih bogastev. Lahko bi rekli, da se ukvarja geologija z iskanjem, rudarstvo z izkopavanjem, metalurgija pa s predelavo rude. Izdelek rudarja je izkop, priprava in predelava rude za nadaljnjo uporabo, pomembno pa je tudi varovanje oseb, strojev in orodja.

Prosta delovna mesta na področju »Strojništvo, Metalurgija, Rudarstvo« na portalu Optius.com

Rudar, Miner, Razvojnik, Projektant, Operater stroja, Konstrukter, Vzdrževalec, Monter, Operater CNC stroju, Strojni inženir, Strojni tehnik, Vodja razvojnih projektov, Inženir avtomatizacije, Serviser, Projektant, Svetovalec, Strojni mehanik, Tehnik za metalurgijo, Kontrolor,…

Podjetja, ki objavljajo prosta delovna mesta s področja »Strojništvo, Metalurgija, Rudarstvo« na portalu Optius.com:

Premogovnik Velenje, Livar, Kovinar, Impol, SIJ, Litrostroj, Livarna Kovis, Valji, MLM, Mahle, Ema, Belimed, Goodyear, Elrad, Preis, Brinox, Cetis, Iskra mehanizmi, Gea Vipoll, Kovnar, Eho, Paloma, Mitol, Ledinek, Kolektor, Hidria, Tajfun, Eta, Gorenje, Akrapovič, Adria Dom,…

Viri:
https://sl.wikipedia.org/wiki/Strojni%C5%A1tvo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Metalurgija
https://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=342
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rudarstvo
https://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=2051&Filter=

Želite biti na tekočem o prostih delovnih mestih, na svoj e-naslov?
Brezplačni E-informator vam to omogoča.