Prehrambena industrija, Živilstvo

138 aktualna prosta delovna mesta

→ Prehrambena industrija

Živilska industrija je zapleten, globalni kolektiv raznolikih podjetij, ki oskrbuje večino hrane, ki jo zaužije svetovno prebivalstvo. Izraz živilska industrija zajema vrsto industrijskih dejavnosti, usmerjenih v predelavo, pretvorbo, pripravo, konzerviranje in pakiranje živil. Današnja prehrambena industrija je postala zelo raznolika, proizvodnja sega od majhnih, tradicionalnih, družinsko vodenih dejavnosti, ki so zelo delovno intenzivne, do velikih, kapitalsko intenzivnih in zelo mehaniziranih industrijskih procesov. Mnoge živilske industrije so skoraj v celoti odvisne od lokalnega kmetijstva ali ribištva.

→ Živilstvo

Živilstvo je »biološko-tehnično-humanitarna« veda, ki zahteva široko znanje in vedenje z bioloških, naravoslovnih in tehničnih področij.

Živilstvo je v Sloveniji gospodarsko pomembna in hitro se razvijajoča panoga z močnim interdisciplinarnim poudarkom ali vertikalno povezavo med pridelovalci kakovostnih in varnih surovin ter živilsko-predelovalnimi obrati, ki na podlagi sodobnih spoznanj, načel in tehnologij proizvajajo in zagotavljajo oskrbo prebivalstva s kakovostno hrano. Prehrana je uporabna znanost o hrani in njenih učinkih na človeški organizem, na njegov normalen razvoj in funkcije ter na pojav bolezni in motnje presnove. Prehranski strokovnjaki so pomembni posredniki pri prenosu prehranskih znanstvenih spoznanj na vsesplošno in ciljno pupulacijo zato, da bi ohranili ali izboljšali njeno zdravje kar tudi pomeni izpolnjevanje smernic Nacionalne prehranske strategije.

Možnosti za zaposlitev

Zaposlitve v velikih in majhnih obratih živilske industrije, v mikrobioloških, fizikalno-kemijskih in senzoričnih laboratorijih živilske industrije in v laboratorijih za kontrolo kakovosti hrane, v dejavnostih izobraževanja potrošnikov, inšpekcijskih službah za kontrolo kakovosti in varnosti hrane, v institucionalnih prehranskih obratih, zdraviliščih s posebnimi prehranskimi programi, v dejavnostih vezanih s prehrano v javno-zdravstvenih ustanovah, v centrih za promocijo prehranjevanja, v distribucijskih centrih in trgovinah za prodajo hrane in/ali prehranskih dodatkov za ohranjanje zdravja.

Med živilstvo uvrščamo med drugim tudi prehrambeno industrijo, ki je bolj osredotočena na proizvodne procese priprave oz. predpriprave prehrane.

Podjetja, ki objavljajo delovna mesta na področju »Prehrambena industrija, Živilstvo« na portalu Optius.com

Spar, Lidl, Eurospin, Mercator, MycoMedica, Rudnidis, Dulcis Gourmet... 

Viri:
file:///C:/Users/uporabnik%20pc/Downloads/OSNOVE%20IVILSTVA.pdf
https://evem.gov.si/info/podpogoji/drugiPogoj/14119/prikaziDrugiPogoj/
http://www.bf.uni-lj.si/dekanat/studijski-programi/1-bolonjska-stopnja-univerzitetni-studiji/zivilstvo-in-prehrana/
https://en.wikipedia.org/wiki/Food_industry