Prosta delovna mesta v podjetju Zveza Sonček so.p.

Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije so.p. je neprofitna, nevladna in nepolitična - nacionalna invalidska organizacija ter deluje po načelih socialnega podjetništva.

Ustanovljena je bila leta 1983. Vanjo se združuje petnajst regijskih društev za cerebralno paralizo, Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom, Sonček – Športno društvo cerebralne paralize ter Sončkov klub.

V društva se združuje več kot 4.000 oseb s cerebralno paralizo in drugimi invalidnostmi, njihovih svojcev ter strokovnih sodelavcev.
Zveza Sonček so.p. kot nacionalna reprezentativna invalidska organizacija zastopa poenotena stališča društev, se dogovarja skupnih nalogah z ostalimi invalidskimi organizacijami v Sloveniji in z drugimi nacionalnimi invalidskimi organizacijami v svetu. Neposredno se vključuje v Mednarodno združenje za osebe s cerebralno paralizo ICPS (The International Cerebral Palsy Society) in Evropsko združenje ponudnikov storitev za osebe z invalidnostjo EASPD (European Association of Service providers for Persons with Disabilities).

Zveza Sonček so.p. ima status organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva, pa tudi na področju zdravstva, izobraževanja in kulture.
 
Naslov Rožanska ulica 2
Pošta1000
PoštaLjubljana
Telefon01 5655540
Emailzveza@soncek.org
Spletna stransoncek.org/domov/
DejavnostDruštvo, organizacija, združenje
Število zaposlenih150 do 199 zaposlenih
Davčna št.13876970
Matična št.5250706000
Več informacij o podjetjuhttps://www.bizi.si/ZVEZA-SONCEK-SO-P

Vizija

Poslanstvo

Zveza Sonček se zavzema za enake možnosti vseh prebivalcev Slovenije, ne glede na njihove telesne in intelektualne sposobnosti, za življenje po svoji predstavi, v sožitju z vsemi drugimi prebivalci.


Vizija

Zveza Sonček so.p. si prizadeva ustvariti takšno kulturno okolje, ki bo drugačnost v telesnih in intelektualnih sposobnostih sprejemalo brez vrednostnih predznakov.

Cilji

Cilji
1.Ustvariti javno mnenje in kulturo, ki bosta strpna do drugačnosti.
2.Ustvariti zakonsko okolje in sistem pomoči, ki bosta zagotavljala socialno vključenost in dostojno življenje tudi za prebivalce z zmanjšanimi intelektualnimi ali telesnimi sposobnostmi.
3.Omogočiti ljudem z manjšimi sposobnostmi, da sami ali s pomočjo zastopnikov, ki jih sami izberejo, zastopajo svoje interese.
4.Organizirati storitve, ki bodo omogočale socialno vključevanje.
5.Iskati nove finančne vire ter vsaj ohraniti obstoječ obseg finančnih sredstev.
6.Vzpostaviti večjo povezanost med društvi vključenimi v Zvezo Sonček.
7.Uveljavljanje vrednot ter standardov kakovosti Zveze Sonček v državah jugovzhodne Evrope, aktivno sodelovanje v evropskih združenjih ter partnersko sodelovanje z drugimi evropskimi državami.
8.Prestrukturirati organizacijo s kadrovsko reorganizacijo in alokacijo sredstev / proučiti najbolj optimalno organiziranost glede na možne sistemske pogoje in ekonomske možnosti.

Storitve in/ali izdelki

Programi in storitve:
Varstveno delovni centri Sonček
Institucionalno varstvo – stanovanjske skupine in prilagojena stanovanja
Osebna asistenca
Svetovanje in podpora družini
Ena šola za vse – Korak k Sončku
Obnovitvena rehabilitacija
Inkluzivne počitnice
Zdravstveno-terapevtske kolonije
Socialno vključevanje in kultura
Šport in rekreacija
Informativna dejavnost
Prevozi.