Prosta delovna mesta v kraju Velenje

Mestna občina Velenje leži v Šaleški dolini in spada pod Savinjsko statistično regijo. Velenje ima okoli 26.000 prebivalcev in na sedmem mestu po številu prebivalcev v Sloveniji. Ves vzhodni dolinski del Šaleške doline je urbaniziran, saj se je mesto, ki je po številu prebivalcev osmo največje v Sloveniji, v svojem razvoju zadnjih 50 let razširilo med nekdanjimi naselji in zaselki Škale, Stara vas, Staro Velenje, Šalek in Šmartno. Velenjčani so ponosni na rudarsko mesto, ki pa se zadnja leta vse bolj razvija, tudi na gospodarskem področju. Je eno izmed najmlajših slovenskih mest, ki je zraslo na črnem zlatu (premogu). Z razvojem na gospodarskem področju se je povečala tudi potreba po delavcih in posledično večja ponudba prostih delovnih mest v Velenju. Središče Velenja je izrazito industrijsko in ga lahko opredelimo tudi kot regionalni savinjsko-šaleški center.

Velenjsko gospodarstvo med drugim še vedno temelji na enemu večjih poslovnih sistemov Gorenje, ki zaposluje kar četrtino aktivnega prebivalstva v mestni občini Velenje. Poleg velikih podjetij pa so v Velenju zelo uspešna in inovativna mala in srednje velika podjetja, ki prav tako izrazito prispevajo k razvoju mesta ter razpisujejo nova prosta delovna mesta v Velenju. Kljub sorazmerno velikemu številu majhnih družb, imajo na rezultate poslovanja še vedno največji vpliv velike in srednje gospodarske družbe.

V Velenju so v prejšnjem letu razpisali mnogo prostih delovnih mest ter od tega zaposlili 10.895 delavcev, od tega 57% v predelovalni dejavnosti, 14,6% v gradbeništvu, 10% v rudarstvu, ostali pa so razpršeni po drugih dejavnostih. S tem do v občini povečali dobiček in zmanjšali obseg čiste izgube in povečali obseg čistega dobička.

Mesto je znano po prepletanju arhitekture. Ta je zaznamovala hitro rast in urbanizacijo mesta po drugi svetovni vojni.

Mnogo podjetij iz Velenja in okolice oglašuje tudi na zaposlitvenem portalu Optius.com, kjer objavljajo prosta delovna mesta v Velenju: Hisense Gorenje Europe, d.o.o., Gorenje, d.o.o.PUP Velenje d.o.o., AV Studio d.o.o., MEGA M d.o.o., Plastika Skaza d.o.o. in še mnoga druga.