Gostinstvo, Turizem

122 aktualna prosta delovna mesta

→ Turizem

Turizem je eno izmed bolj razvejanih področij dela. Je gospodarska dejavnost, pod katerim običajno razumemo potovanje zaradi razvedrila, oddiha ter njegove spremljajoče dejavnosti. Turizem je splet pojavov in odnosov, povezanih z aktivnostjo oseb, ki potujejo in bivajo v krajih zunaj svojega stalnega bivališča, neprekinjeno do največ enega leta, zaradi preživljanja prostega časa, zabave in poslovnih zadev.

Turizem se ponavadi razvija tam, kjer je zelo dobro razvita gospodarska dejavnost. Oblike turizma so posledica različnih motivov, razmer in dejavnikov (rekreativni, zdraviliški, športni, izletniški, poslovni, sejemski,..). Možnosti za razvoj turizma v Sloveniji so zaradi naravnih danosti in družbenih razmer zelo pestre.

→ Gostinstvo

Ena od vej turizma je tudi gostinstvo oz. opravljanje gostinske dejavnosti kar obsega pripravo in strežbo jedi in pijač ter nastanitev gostov. Vrste gostinskih obratov so: hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi, kampi, restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari ter obrati za pripravo in dostavo jedi.

Prosta delovna mesta na področju »Gostinstvo, turizem« na portalu Optius.com

Kuhar, natakar, kuharski pomočnik, gostinski tehnik, receptor, slaščičar, vodja recepcije…

Podjetja, ki objavljajo delovna mesta na področju »Gostinstvo, turizem« na portalu Optius.com

Unitur, Hotel Bellevue, Bledrose hotel, Čokoladni atelje Dobnik, Terme Olimia, …

Viri:
https://sl.wikipedia.org/wiki/Turizem
http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/geo/gospodarstvo/turizem.html
https://www.ssgtlj.si/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=200125