Prosta delovna mesta Zasavska - LJ

157 aktualna prosta delovna mesta

Gre za najmanjšo regijo v Sloveniji in je v primerjavi z jugovzhodno regijo manjša kar petkrat. Leta 2018 je v tej regiji živelo zgolj 3% slovenskega prebivalstva. Zanimiv pa je odstotek prebivalstva, ki se iz te regije dnevno vozi da delo v druge (večinoma v osrednjeslovensko regijo) in sicer je ta kar 52 %.

Tudi 994 EUR kot je znašala povprečna plača leta 2018 v tej regiji je bila za skoraj 100 EUR manj od povprečja v celotni Sloveniji.

Mesto Zagorje ob Savi je središče občine Zagorje ob Savi in je najbolj zahodno zasavsko mesto.

Občine Zasavski regiji:

  • Občina Hrastnik
  • Občina Trbovlje
  • Občina Zagorje ob Savi
  • Občina Litija

Podatki za leto 2018:

PODATKI ZA LETO 2018REGIJASLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 485 20.273
Število prebivalcev - 1. julij 57.050 2.070.050
Gostota naseljenosti - 1. julij 117,6 102,1
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 44,3 43,3
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -1,7 6,8
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 12.301 780.203
Stopnja delovne aktivnosti (%) 63,9 64,5
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 993,67 1.092,74
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 1.172.746 117.040.613
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,1 10,1

 (SURS) 

Podjetja Zasavske regije so:
DEWESoft d.o.o., STEKLARNA HRASTNIK d.o.o., Herz d.o.o., PREDILNICA LITIJA d.o.o., Lafarge Cement d.o.o., TRGOGRAD, d.o.o., Litija, ...

Mnoga podjetja iz Zasavske regije objavljajo prosta delovna mesta tudi na zaposlitvenem portalu www.optius.com kjer iščejo predvsem  kader s strokovnimi oz. tehničnimi znanji in kompetencami ter kader za preprosta dela (delo v proizvodnji).

Prosta delovna mesta oz. zaposlitev (delo) v tej  regiji bodo najlažje dobili: proizvodni delavci, CNC operaterji, kovinarji, ključavničarji, orodjarji, elektroinštalaterji, strojni tehniki,…),  inženirji ( inženir strojništva, inženir elektrotehnike, inženir mehanotronike, proizvodni tehnologi … ) proizvodni tehnolog, informatik, programer, razvijalec.

Vir: https://www.stat.si/obcine/sl/Region/Index/5 
       https://www.stat.si/obcine