Znanost, Tehnologija, Raziskave in razvoj

63 aktualna prosta delovna mesta

Znanost

Znanost  se nanaša na sistematično pridobivanje novega znanja o naravi in spoznanj, pridobljenih na ta način z obstoječim znanjem. Znanstvena metoda temelji na skrbnem opazovanju in preskuševanju teorij s preskusi.

Tehnologija

Tehnologija je ali veda o načinih izdelovanja, česarkoli že, ali skupek takih postopkov od začetnega do končnega stanja. Na svetu ni izdelka, ki bi nastal brez tehnologije. Obstajajo denimo mehanska tehnologija - vrtanje, struženje, žaganje, brušenje, varjenje, rezkanje, itd., tehnologija materiala, kemijska tehnologija, gradbena tehnologija, biotehnologija, informacijska tehnologija, itd.

Raziskave in razvoj

Vse raziskovalne in razvojne dejavnosti izdelkov, vključno z zagotavljanjem kakovosti, kontrolo kakovosti, testiranjem ter raziskovalnimi in analiznimi dejavnostmi, ki jih korporacija in odvisne družbe izvajajo v povezavi s svojim poslovanjem.

Prosta delovna mesta na področju »Znanost, Tehnologija, Raziskave in razvoj« na portalu Optius.com

Razvijalec, inženir komunikacij, razvijalec, procesni inženir, razvojnik, ekspert upravljanja kakovosti, razvojni tehnolog, inženir za kakovost in tehnologijo…

Podjetja, ki objavljajo delovna mesta na področju »Znanost, Tehnologija, Raziskave in razvoj« na portalu Optius.com

Tesnila GK, Hypex, Lek, Goodyear, Agiledrop, Trelleborg Slovenija, SRC, EMA, Iskratel, Bisol, …

 

Viri:
https://sl.wikipedia.org/wiki/Tehnologija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Znanost
https://www.lawinsider.com/clause/research-and-development