Poučevanje, Prevajanje, Kultura, Šport

→ Poučevanje

Poučevanje je poklicno ukvarjanje s podajanjem učne snovi v šoli (SSKJ). Poučevati lahko pomeni: prenašati učno vsebino, izkušnje in vrednote na dojemljivo raven učenca, spodbujati učence, voditi učence v njihovem učenju in celostnem razvoju. Smisel poučevanja je pomagati učencem ter jih spodbujati k ustvarjalnosti in samostojnosti.  Temeljne dejavnosti pri pouku so vzgajanje, učenje in poučevanje. Le to je lahko teoretično, zavestno, namerno ali zelo zahtevno.

→ Prevajanje

Prevajanje je proces, kjer se pomen izvirnega jezika prenese v ciljni jezik. Bistveno je, da se pri tem procesu ne izgublja pomen posameznih besed. Poznamo dve obliki prevajanja, pisno un ustno. Kadar gre za pisno, temu pravimo prevajanje, ustnemu pa tolmačenje. Prevajalstvo je zelo zahteven poklic, zato se izobraževanje ponavadi ne konča z opravljeno fakulteto. Izredno pomembno je stalno izpopolnjevanje jezikovnega znanja iz najrazličnejših področij. V svoje znanje je potrebno vlagati veliko časa in biti v koraku s časom, spremembami v jeziku in stroki.

→ Kultura

Kultura opredeljuje vse produkte posameznika, skupine ali družbe. Seveda imajo različne družbe tudi različne kulture, prav tako pa se kultura posameznika razlikuje od kulture drugega. Med kulturnike uvrščamo vse, ki so tako ali drugače povezani z njo, od glasbenikov, igralcev, plesalcev, idr. Ker je področje kulture zelo obsežno, je težko določiti kje poteka izobraževanje, saj le to sega zelo široko.

→ Šport

Šport je dejavnost (lahko tudi igra), izvedena po predpisanih pravilih, kjer sodeluje ena ali več oseb. Glavni značilnosti športa sta želja po doseganju dobrih rezultatov ter različni motivi za ukvarjanje s športom. Iz tega lahko nadaljujemo, da se tek pred množico na stadionu opredeljuje kot šport, plavanje v morju ali na bazenu samo zase pa imenujemo rekreacija. Poznamo ogromno različnih vrst športov, večini pa je skupno to, da od posameznika zahtevajo relativno veliko denarja in časa.

Prosta delovna mesta na področju »Poučevanje, Prevajanje, Kultura, Šport« na portalu Optius.com

Profesor, učitelj, kulturni delavec...