Pomurska - MS

Prosta delovna mesta

Aktualna prosta delovna mesta: 73

Ima zelo ravninsko lego in leži na severovzhodu Slovenije. Zaradi rodovitne prsti in celinskega podnebja ustvarja dobre pogoje za področje kmetijstva. Največje pomursko mesto je Murska Sobota in edino slovensko, ki leži v pravi ravnini. Ime je dobilo po sobotnih sejmih in reki Muri, ki teče v njeni bližini. Mnogim pa je ta regija znana po mineralnih zdraviliščih, prekmurski gibanici in pisatelju Mišku Kranjec; pisatelju panonskih ravnic.

V tej regiji je leta 2018  živelo 6 % prebivalcev Slovenije. Tudi ta regija izstopa po negativnem naravnem prirastu ( –4,0 na 1.000 prebivalcev), z najmanj priseljenimi tujci, negativen pa je bil tudi selitveni prirast (–0,3 na 1.000 prebivalcev) po podatkih SURS-a. Pomurska regija je še leta 2018 ustvarila 3,7 % nacionalnega BDP-ja in v kateri je delovalo okrog 8.000 podjetij s povprečno 4 zaposlenimi. Zanimiv pa je tudi podatek, da je bilo 2018 v tej regiji najmanj delovno aktivnega prebivalstva v primerjavi z ostalimi statističnimi regijami Slovenije.

Občine v pomursko statistični regiji:

 • Občina Apače
 • Občina Beltinci
 • Občina Cankova
 • Občina Črenšovci
 • Občina Dobrovnik
 • Občina Gornja Radgona
 • Občina Gornji Petrovci
 • Občina Grad
 • Občina Hodoš
 • Občina Kobilje
 • Občina Križevci
 • Občina Kuzma
 • Občina Lendava
 • Občina Ljutomer
 • Občina Moravske Toplice
 • Mestna občina Murska Sobota
 • Občina Odranci
 • Občina Puconci
 • Občina Radenci
 • Občina Razkrižje
 • Občina Rogašovci
 • Občina Sveti Jurij ob Ščavnici
 • Občina Šalovci
 • Občina Tišina
 • Občina Turnišče
 • Občina Velika Polana
 • Občina Veržej

Podatki za leto 2018

PODATKI ZA LETO 2018REGIJASLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 1.337 20.273
Število prebivalcev - 1. julij 114.649 2.070.050
Gostota naseljenosti - 1. julij 85,9 102,1
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 45,2 43,3
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -4,3 6,8
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 31.894 780.203
Stopnja delovne aktivnosti (%) 55,8 64,5
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.004,11 1.092,74
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 3.293.241 117.040.613
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,0 10,1

(SURS)

Podjetja iz pomurske regije so:
CARTHAGO d.o.o., ELRAD INTERNATIONAL d.o.o. s sedežem v Gornji Radgoni, RADENSKA d.o.o., Panvita MIR d.d in podjetje PARADAJZ d.o.o., Arcont d.d., Pomgrad d.d., XAL d.o.o., Reflex d.o.o., Varis Lendava d.o.o., MOL Slovenija d.o.o. in še mnoga druga.

Mnoga, ko imajo potrebe po novih sodelavcih objavljajo prosta delovna mesta tudi na zaposlitvenem portalu www.optius.com preko katerega za to regijo iščejo usposobljen strokoven kader s specifičnimi znanji in kompetencami.

Prosta delovna mesta oz. zaposlitev (delo) v pomurski regiji bodo najlažje našli tisti, ki imajo specifična poklicno tehnična znanja (CNC operater, strojnik TGM, orodjar, elektroinštalater) oz. strokovno inženirska in programerska znanja, gradbeniki, kuharji, natakarji, vozniki tovornih vozil, strokovni sodelavci za zdravstveno nego…

Vir: https://www.stat.si/obcine/sl/Region/Index/1
       https://www.stat.si/obcine


 

Želite biti na tekočem o prostih delovnih mestih, na svoj e-naslov?
Brezplačni E-informator vam to omogoča.