Splošni pogoji uporabe

1. Pojasnila

Nahajate se na zaposlitvenem portalu optius.com (v nadaljevanju portal), ki je namenjen iskalcem zaposlitve in zaposlovalcem. Upravljavec portala je podjetje Moja zaposlitev d.o.o (v nadaljevanju upravljavec).

Vaš dostop in uporabo portala urejajo ta splošna pravila, zato jih pred nadaljevanjem preberite. Z uporabo portala namreč potrjujete, da ste z navedenimi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe splošnih pogojev zavezujejo. Upravljavec si pridružuje pravico do sprememb in dopolnitev teh splošnih pogojev uporabe. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani, datum zadnje spremembe pa je zapisan na dnu teh splošnih pogojev.
Pojem uporabnik se nanaša tako na registrirane kot tudi na neregistrirane uporabnike portala.

2. Storitve portala optius.com

Delodajalci imate na portalu možnost objavljati oglase za svoje podjetje, pregledovati CV-je iskalcev zaposlitve, uporabljati spletna orodja za selekcijo prijavljenih kandidatov ter skrbeti za grajenje blagovne znamke podjetja. Oglas se prvotno lahko objavi za največ 30 dni, katerega se potem lahko po preteku (v roku 30 dni od poteka prvotne objave) in če delodajalec ni uspel izbrati pravega kandidata, brezplačno ponovno objavi. Brezplačna ponovna objava ne velja za storitev FB boost (7 -dnevna kampanja na Facebooku), katera je vključena v storitev Superstar oglas.

Vse elektronske prijave kandidatov, izvedene preko portala, se avtomatično zbirajo v uporabniškem računu delodajalca. Zbrane elektronske prijave kandidatov za posamezno razpisano delovno mesto se samodejno zbrišejo po preteku enega (1) leta, od dneva prijave. Prijave pred potekom enega leta lahko briše le imetnik uporabniškega računa – delodajalec. Med tem časom ima delodajalec možnost tako shraniti prijave v svojo arhivsko zbirko kot predčasno zbrisati posamezne prijave kandidatov znotraj svojega uporabniškega računa. Delodajalec se z registracijo in ob uporabi storitev portala strinja, da lahko upravljavec portala njegovo podjetje in / ali logotip navaja kot referenco ter lahko njegove aktualne zaposlitvene oglase dodatno izpostavi na vseh partnerskih medijih, razen v primeru pisnega obvestila, da se delodajalec s tem ne strinja (obvestilo se pošlje na e-naslov info@optius.com). Prav tako se delodajalec ob registraciji podjetja lahko prijavi na prejemanje mesečnih e-novic, od katerih pa se lahko kadarkoli odjavi s klikom na posebno povezavo, ki je navedena v vsakem poslanem sporočilu. Delodajalec (uporabnik) bo v primeru, da se prijavi na prejemanje mesečnih e-novic, te od upravljavca prejemal preko sistema Amazon ali MailChimp ali drugega podobnega sistema za obveščanje.

Delodajalcem omogočamo splošno vprašanje s področja ZDR-1. V sodelovanju z odvetnico Judito Svetina  bomo delodajalcem najkasneje v nekaj dneh tudi odgovorili in v kolikor bo to mogoče. Odgovor bo objavljen tudi na spletni strani portala z anonimizacijo osebnih ali drugih podatkov. Vprašanja pravnih oseb morajo biti kratka, splošna. Pridružujmo si pravico, da omogočamo odgovor zgolj na eno vprašanje. Odgovora nismo dolžni posredovati fizičnim osebam in podjetjem, ki niso navedle svojega pravega naziva.

Na drugi strani imate iskalci zaposlitve možnost, da sestavite in na svojih straneh shranite življenjepis, s katerim se potem lahko hitro prijavite na oglase, po želji vpišete svoj življenjepis v bazo CV-jev, imate dober pregled nad iskanjem svoje zaposlitve, lahko pa se tudi naročite na E-informatorja ali RSS, ki vam omogočata hitrejši dostop do tekočih informacij o izbranih prostih delovnih mestih. Prijavo na oglas pa omogočamo tudi neregistriranim iskalcem. Oblika prijave, ki vam je na voljo, je odvisna od odločitve delodajalca, možnosti pa so sledeče: prijava po e-pošti, preko spletne strani delodajalca, preko telefona in/ali na naslov preko navadne pošte (delodajalec lahko določi eno ali več možnosti). Iskalci se v vsakem primeru prijavljajo direktno delodajalcu preko izbrane možnosti prijave. V nobenem primeru pa se prijave ne sprejemajo na e-naslov info@optius.com in morebitna prijava na omenjen e-naslov kot taka ne bo obravnavana. Pri iskalcih, ki se prijavijo na oglas, z vpisanim e-naslovom obenem seznanjajo delodajalca s kontaktnim podatkom, katerega delodajalci smejo uporabiti za namen obveščanja o nadaljnjem postopku kot je povabilo na razgovor, obvestilo o neizbiri, želja po raznih dokazilih in podobno. Pri registriranih uporabnikih to velja za e-naslov, s katerim so opravili registracijo, pri neprijavljenih uporabnikih pa za e-naslov, ki ga vpišejo v posebno polje (Vaša e-pošta) v obrazcu ob prijavi na oglas. Prav tako se registrirani ali neregistrirani iskalci zaposlitve (uporabniki) lahko prijavijo na prejemanje E- inforamatorja ali mesečnih e-novic, od katerih pa se lahko kadarkoli odjavijo s klikom na posebno povezavo, ki je navedena v vsakem poslanem sporočilu. Iskalec zaposlitve (uporabnik) bo v primeru, da se prijavi na prejemanje E- inforamatorja ali mesečnih e-novic, te od upravljavca prejemal preko sistema Amazon ali MailChimp ali drugega podobnega sistema za obveščanje.

3. Avtorske pravice

Upravljavec dovoljuje ogledovanje in uporabo vsebin portala v skladu z avtorskimi pravicami, s katerimi so zaščitene vse informacije, podatki in druga vsebina, vključno z vsemi računalniškimi programi, ki so na voljo na portalu.
Uporabniki ne smejo spreminjati, prenašati, kopirati, distribuirati, objavljati, prikazovati ali prodajati vsebin portala brez pisnega dovoljenja upravljavca. Dovoljeno je tiskanje in nalaganje vsebin z namenom branja in uporabe za nekomercialne namene.
Vsebina portala, besedila, slike, logotip, gumbi, programska oprema, grafike in vizualni oglasi so last upravljavca ali uporabnika (ta je lastnik tistih vsebin, ki jih sam naloži).

4. Dostopnost portala

Upravljavec omogoča dostop do vsebin portala in njegovo uporabo vse dni v letu, 24 ur na dan, razen v primeru morebitne krajše prekinitve zaradi tehničnih razlogov. V primeru daljše nedostopnosti do vsebin portala (večji tehnični posegi) bo upravljavec o tem obvestil uporabnike.
Podatki v obrazcih so dostopni dokler uporabnik ne zapusti te strani oz. zapre brskalnika.

5. Odgovornost upravljavca

Upravljavec se sicer zavezuje za ažurnost, točnost in pravilnost podatkov in vsebin na straneh portala, vendar pa za neažurnost, netočnost in nepravilnost podatkov ne prevzema odgovornosti, saj zaradi spremenljive narave vsebin ne more zagotavljati, da so te posodobljene in popolne.
Upravljavec sicer preveri novo registrirano podjetje po javno dostopnih kanalih, vendar pa ni dolžan spremljati morebitne naknadne spremembe statusa podjetja, izbris oz. neobstoj podjetja, blokad in podobno.
Upravljavec portala ni odgovoren za kakršno koli škodo ali izgubo (neposredno/posredno, sedanjo/bodočo), ki izhaja ali je povezana z uporabo ali z nezmožnostjo uporabe portala.
Upravljavec prav tako ne prevzema odgovornosti za netočnosti ali napake na povezanih spletnih straneh.

Upravljavec tudi ni odgovoren za:

 • morebitne škodljive posledice, ki izhajajo iz uporabe portala in njegovih vsebin;
 • vsebino objavljenega zaposlitvenega oglasa s strani ali po navodilih delodajalca;
 • nadaljnji proces izbire kandidata s strani delodajalca in obliki njunega medsebojnega sodelovanja;
 • zagotovitev odzivnosti iskalcev zaposlitve na objavljene oglase;
 • deaktivacijo oglasa pred objavljenim iztekom rokom za prijavo;
 • motnje ali slabo delovanje portala zaradi motenj ali slabega delovanja internetnega omrežja med iskalci zaposlitve in delodajalci;
 • za okvare ali izgube podatkov iskalcev zaposlitve, delodajalcev ali naročnikov na e-novice kot posledica tehničnih napak;
 • objavo neresničnih podatkov iskalcev zaposlitve ali netočnih podatkov delodajalcev;
 • nedovoljen dostop do naših strežnikov s strani tretjih oseb in/ali posledično uporabo kakršnih koli osebnih podatkov, ki so tam shranjeni;
 • viruse, ki bi jih lahko tretja stranka prenesla prek portala;
 • izgubo vsebin, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti računalnika in neznanja ali nespretnosti uporabnika.

6. Prepovedana ali nezakonita uporaba

Uporabnik se obvezuje, da ne bo uporabljal portala za nezakonite namene ali namene, ki niso skladni s splošnimi pogoji uporabe. Portala ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi ga lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali mu škodil. Ravno tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje drugih uporabnikov portala.

Prepovedano je pridobivanje nepooblaščenega dostopa do katerekoli storitve portala, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o njegovih uporabnikih.
Uporabnik sme uporabljati storitve portala le v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun tistih poslovnih subjektov, za katere ima v skladu z veljavnimi predpisi pooblastilo ali drugo pravno podlago za tako poslovno povezavo ali predstavljanje oziroma zastopanje.
Podjetje iz svojega uporabniškega računa ne sme objavljati oglasov za druga podjetja, razen v primeru, da se mu to dovoli s posebnim dogovorom. V primeru zlorabe si pridružujemo pravico do umika takšnega oglasa oziroma odvzema pravic, ki podjetju pripadajo v okviru posameznega paketa.

Osnovnega oglasa za isto oz. zelo podobno delovno mesto ni dovoljeno "ponovno objavljati", če ta pred tem ni bil objavljen vsaj 30 dni.

7. Varovanje uporabniškega računa

Določene vsebine na portalu so na voljo le registriranim uporabnikom. Tako upravljavec preverja vašo identiteto in vam omogoča dostop do vaših osebnih strani na portalu, kjer imate shranjene zaupne podatke. To je varnostni ukrep, ki pripomore k zaščiti vaših zaupnih podatkov ter preprečuje nepooblaščen dostop.

Uporabniško geslo izbirate sami in ste tudi odgovorni za dejavnosti, ki se dogajajo v okviru vašega računa. Z registracijo na portalu ste dolžni upravljati registracijske podatke s skrbnostjo dobrega gospodarja (tako uporabniških podatkov ne sme deliti z osebo znotraj ali zunaj podjetja, ki ni neposredno povezana s storitvami tega zaposlitvenega portala). Tujega računa ne smete nikoli uporabljati brez dovoljenja imetnika računa.

Upravljavec si pridružuje pravico do blokade uporabniškega računa v primerih, ko sumi na zlorabo gesla ali kršenje splošnih pogojev poslovanja s strani registriranega uporabnika.

Registriran uporabnik se obenem zavezuje, da bo v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, varoval svoje uporabniško geslo in ne bo izvrševal nezakonitih in/ali neupravičenih posegov v zasebnost uporabnikov tega portala.

Če niste edini uporabnik računalnika se vedno odjavite, preden zapustite portal, da naslednjim uporabnikom preprečite dostop do svojih podatkov.

Upravljavec ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe vašega računa.

Upravljavec nima dostopa do vsebin in podatkov, ki se nahajajo v okviru vašega računa.

8. Obveznosti delodajalcev in iskalcev zaposlitve

Delodajalci se obvezujejo, da bodo objavljali oglase v slovenskem jeziku in, da bodo ti v skladu z veljavnimi predpisi, ki pravno regulirajo oglaševanje in da ne bodo v nasprotju z veljavnim Zakonom o delovnih razmerjih in Slovenskim oglaševalskim kodeksom.

Delodajalec se obvezuje, da ne bo objavljal oglasov, ki vzpodbujajo narodnostno, versko ali spolno diskriminacijo, oglasov, ki bi lahko prizadeli človekovo dostojanstvo, žalili verska ali politična prepričanja ali na kakršen koli drug način škodili interesu uporabnikov portala. Delodajalec se tudi obvezuje, da ne bo istočasno objavljal več enakih oziroma podobnih oglasov za isto delovno mesto.
Podjetje ima lahko na portalu le en uporabniški račun.

Iskalci zaposlitve se obvezujejo za točnost in resničnost svojih podatkov pri prijavljanju na delovna mesta in so odgovorni za njihovo verodostojnost. Upravljavec ne odgovarja za neresnične podatke iskalcev zaposlitve.

Iskalci zaposlitve, lahko v svojem uporabniškem računu in če se tako odločijo, svoj shranjen CV shranijo tudi v Bazo CV-jev. Če iskalec v roku treh (3) let, nič ne spreminja v samem CV-ju oz. ga ne posodablja, se njegov CV avtomatično odstrani iz Baze CV-jev. Sam CV ostane shranjen v uporabniškem računu iskalca.

9. Cene storitev portala

Uporaba plačljivih storitev portala se zaračuna po veljavnem ceniku objavljenem na portalu. Uporaba portala za iskalce zaposlitve je povsem brezplačna.

10. Pravica do UMIKA oglasa ALI UPORABNIŠKEGA RAČUNA

Upravljavec lahko brez posebne obrazložitve odkloni objavo oglasa. Upravljavec si prav tako pridružuje pravico do zavrnitve ali umika oglasa, zlasti, če je ta v nasprotju z ZDR-1, z ZPDZC-1, veljavnimi predpisi o oglaševanju ali s Slovenskim oglaševalskim kodeksom.

Upravljavec si pridružuje pravico do zavrnitve oglasa, ki lahko prizadene človekovo dostojanstvo, vzpodbuja narodnostno, rasno, versko ali spolno nestrpnost ali oglasa, ki bi lahko škodil interesom uporabnikov in o tem ni dolžan obvestiti ali zaprositi za dovoljenje lastnika oglasa - delodajalca.
Upravljavec posamezno podjetje, ki se odloči za sodelovanje s portalom optius.com, preveri po javno dostopnih podatkih o poslovnem subjektu in si pridržuje pravico do zavrnitve ali umika oglasa, če dejavnosti, vsebina katere se nanaša na objavo oglasa, nima opredeljene v ustanovitvenem aktu oziroma vpisane v register.

Prav tako si upravljavec v primeru nejasnosti ali suma o neustrezni dejavnosti pridržuje pravico, da od delodajalca zahteva pisno izjavo o registrirani ustrezni dejavnosti, vsebina katere se nanaša na objavo posameznega oglasa.

Upravljavec si pridružuje pravico, da ne potrdi oz. blokira uporabniški račun podjetja, ki ne posluje (več), je v postopku izbrisa oz. krši te Splošne pogoje uporabe ali Izjavo o zasebnosti ter objavlja oglase, ki niso v skladu z uredniško politiko portala. Upravljavec ni dolžan potrditi registracije podjetja in s tem kreirati uporabniškega računa, če ne more preveriti verodostojnosti navedenih podatkov, ki so bili posredovani ob sami registraciji. Prav tako, si upravljalec pridružuje pravico, da brez dodatne obrazložitve ne potrdi oz. blokira uporabniški račun podjetja.

Upravljavec si pridružuje pravico do umika oglasa in posledično deaktivacije uporabniškega računa delodajalca v primeru, ko slednji ni poravnal obveznosti za naročeno storitev v roku, ki je naveden na izstavljenem računu.

11. Izjava delodajalca po ZPDZC-1

Delodajalec se z uporabo storitev portala optius.com zavezuje k spoštovanju Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1). Iz tega pogoja velja, da vsak delodajalec, ki objavi oglas na portalu, obenem sprejema in izjavlja:

"Kot delodajalec s strinjanjem s Splošnimi pogoji uporabe portala obenem izjavljam, da imam ustrezno dejavnost, vsebina katere se nanaša na objavo posameznega oglasa, opredeljeno v ustanovitvenem aktu oziroma vpisano v register."

12. Pristojnost

Uporabniki soglašajo, da za uporabo portala in za tolmačenje navedenih splošnih pogojev velja pravo Republike Slovenije.

Za vse morebitne spore, nastale kot posledica uporabe portala, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Zadnjič posodobljeno: 20. 4. 2023