Prosta delovna mesta Savinjska - CE

241 aktualna prosta delovna mesta

Savinjska regija je poznana kot nekdanja dežela grofov.

Sega od alpskega sveta Zgornje Savinjske doline in dela Kamniško-Savinjskih Alp, Spodnje Savinjske doline, Kozjanskega gričevja in do Velenjske kotline.  Največje mesto v tej regiji je Celje (poznano kot knežje mesto), ki meji na  občine Vojnik, Šentjur, Štore, Laško, Žalec. Je tretja mestna občina po številu prebivalcev v Sloveniji. Pred njo sta Ljubljana in Maribor. Celje predstavlja staro industrijsko središče, z  dejavnostmi v živilsko predelovalni, kemijski, kovinski industriji in na področju storitvene dejavnosti.

V tej regiji le leta 2018 živelo 12 % slovenskega prebivalstva. Tudi v tej regiji je naravni prirast negativen (–0,5 na 1.000 prebivalcev). Povprečna mesečna neto plača (znašala je 1.013 EUR) je bila leta 2018 nižja od slovenskega povprečja in sicer za kar 79 EUR.

Občine v Savinjski regiji:

 • Občina Braslovče
 • Mestna občina Celje
 • Občina Dobje
 • Občina Dobrna
 • Občina Gornji Grad
 • Občina Kozje
 • Občina Laško
 • Občina Ljubno
 • Občina Luče
 • Občina Mozirje
 • Občina Nazarje
 • Občina Podčetrtek
 • Občina Polzela
 • Občina Prebold
 • Občina Rečica ob Savinji
 • Občina Rogaška Slatina
 • Občina Rogatec
 • Občina Slovenske Konjice
 • Občina Solčava
 • Občina Šentjur
 • Občina Šmarje pri Jelšah
 • Občina Šmartno ob Paki
 • Občina Šoštanj
 • Občina Štore
 • Občina Tabor
 • Mestna občina Velenje
 • Občina Vitanje
 • Občina Vojnik
 • Občina Vransko
 • Občina Zreče
 • Občina Žalec

Podatki za leto 2018

PODATKI ZA LETO 2018REGIJASLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 2.301 20.273
Število prebivalcev - 1. julij 255.703 2.070.050
Gostota naseljenosti - 1. julij 111,1 102,1
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 43,2 43,3
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 6,3 6,8
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 92.359 780.203
Stopnja delovne aktivnosti (%) 65,0 64,5
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.013,49 1.092,74
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 11.176.914 117.040.613
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,4 10,1

(SURS) 

Podjetja Savinjske regije so:
Gorenje, d.o.o. , UNIOR d.d., TEŠ d.o.o., CINKARNA Celje, d.d., KOVINTRADE d.d. Celje, ŠTORE STEEL d.o.o., BSH HIŠNI APARATI d.o.o. Nazarje, ENGROTUŠ d.o.o., ZLATARNA CELJE d.o.o., KLS LJUBNO d.o.o., CETIS d.d., BISOL Group d.o.o., EMO - Orodjarna d.o.o., TERME OLIMIA d.d., GKN Driveline Slovenija, d.o.o., STEKLARNA ROGAŠKA d.o.o., GIC GRADNJE d.o.o., Izletnik Celje, MIK, d.o.o., KOZMETIKA AFRODITA d.o.o. Rogaška Slatina, BISOL Group d.o.o., odelo Slovenija d.o.o., PLASTIKA SKAZA d.o.o. in vse več drugih.

Mnoga podjetja iz Savinjske regije objavljajo prosta delovna mesta tudi na zaposlitvenem portalu www.optius.com kjer iščejo predvsem usposobljen kader s strokovnimi oz. tehničnimi znanji in kompetencami.

Prosta delovna mesta oz. zaposlitev (delo) v tej  regiji bodo najlažje dobili: CNC operater, ključavničar, orodjar, elektroinštalater, strojni tehnik,…), kuharji, natakarji, prodajalci. komercialisti in proizvodni delavci, inženirji ( inženir strojništva, inženir elektrotehnike, inženir mehanotronike … ) informatik, programer, medicinska sestra, zdravnik.

Vir: https://www.stat.si/obcine/sl/Region/Index/4
       https://www.stat.si/obcine