Transport, Nabava, Logistika

164 aktualna prosta delovna mesta

→ Logistika

Logistika je dejavnost, ki se ukvarja z upravljanjem toka materialov od virov do porabnikov tako znotraj kot med podjetji. Logistika ima nalogo zagotoviti optimalen pretok blaga v celotni logistični oziroma oskrbovalni verigi. Logistična veriga zajema vse logistične procese v podjetju ter pri dobaviteljih in kupcih. V osnovi se ti procesi nanašajo na oskrbo, proizvodnjo, distribucijo in vračanje ostankov in odpadkov. Logistika zajema fizični tok materiala in tok informacij od dobavitelja, preko proizvajalca in trgovca do končnega potrošnika in pomeni prostorske spremembe, poleg tega pa tudi skladiščenje (premagovanje časa). Cilj logistike je zagotoviti prave dobrine in storitve, na pravem mestu ob pravem času, količini in kakovosti, z najnižjimi stroški in vplivi na okolje, skladno s sklenjeno pogodbo.

→ Nabava

Nabava je najpomembnejša poslovna funkcija v proizvodnih podjetjih. Temeljna naloga je preskrba podjetja s surovinami, izdelavnim materialom, storitvami, energijo, pomožnim materialom, stroji, napravami itd. Pomembno je, da razpolaga s primerno količino materiala, da je material ustrezne kakovosti, kupljen po primerni ceni in tudi pravočasno na razpolago. Nabava v ožjem smislu pomeni nakup blaga po dogovorjeni ceni na določenem trgu. Nabavna funkcija je iz leta v leto čedalje pomembnejša funkcija v organizaciji. Z gospodarnimi in učinkovitimi nabavami prispevamo k povečanju dobičkonosnosti in zniževanju stroškov organizacij

→ Transport

Transport označuje prenos ali prevoz ljudi oziroma dobrin z enega kraja na drug kraj. Omogočajo ga ali prevozna sredstva, s katerimi se ga opravlja in pa infrastruktura, ki omogoča prvim prevoznim sredstvom, da po njej le ta potekajo, oziroma se transportirajo (prevažajo, pretakajo ali kakorkoli že, odvisno pač od načina). Transport lahko delimo na transport ljudi in transport dobrin. Prevoz oz. transport je ožji pojem od prometa. Prevoz je specializirana dejavnost, ki s pomočjo prometne infrastrukture in prometne suprastrukture omogoča proizvodnjo prometne storitve.

Prosta delovna mesta na področju »Transport, Nabava, Logistika« na portalu Optius.com

Logist, Manipulant, Voznik kombija, Skladiščni delavec, Skladiščnik, Nabavnik, Komisionar, Blagovni manipulant, Asistent v nabavi, Pomočnik vodje skladišča in logistike...

Podjetja, ki objavljajo prosta delovna mesta s področja »Transport, Nabava, Logistika« na portalu Optius.com:

Helios, Ažman, Elma TT, F.A.Maik, Hermi, Lek, Lidl, Vrba, Merkur, Les-MMS, Kuehne + Nagel, Klemen transport, Geaprodukt...

Viri:
https://sl.wikipedia.org/wiki/Logistika
https://www.bb.si/doc/diplome/Paravinja_Doroteja.pdf
https://sl.wikipedia.org/wiki/Transport