Informatika, Programiranje

Aktualna prosta delovna mesta: 35

→ Informatika

Informatika je znanost o sistematični obdelavi podatkov, še posebno o samodejni obdelavi z uporabo računalnikov. Gledano zgodovinsko se je informatika razvila iz matematike, medtem ko imajo računalniki svoj začetek v elektroniki. Računalniki so pri tem samo naprave, ki omogočajo teoretične zamisli informatike preveriti v praksi.

Izraz informatika so skovali iz besed informacija in avtomatika v petdesetih letih 20. stoletja v Evropi. Informatika je prodrla na skoraj vsa področja. Prihod interneta je to še pospešil. Na področju logistike in medijev je informatika povzročila revolucijo. Večkrat se prisotnosti informatike v neki napravi niti ne zavedamo.

→ Programiranje

Računalniško programiranje je dejavnost, katere cilj je ustvarjanje novih računalniških programov ali njihovih sestavnih delov na temelju določenih pravil. Programiranje oziroma implementacija abstraktnega algoritma je le ena izmed faz procesa razvoja programske opreme. Kot sinonim za dejavnost računalniškega programiranja se je uveljavila beseda »kodiranje«. Računalniški programi so napisani v izvorni kodi določenega programskega jezika, pri delu pa si programer lahko pomaga z ustreznimi razvojnimi orodji.

Dejavnost računalniškega programiranja je strokovno področje računalniške vede, ki spada pod okrilje razvoja programske opreme. Medtem, ko se teorija programskih jezikov ukvarja z raziskovanjem pristopov, s katerimi se opisuje računanje oziroma komputacije, programiranje aplikativno uporabi računalniške programske jezike za reševanje določenih problemov. Snovanje programske opreme je tudi interdisciplinarno področje in vsebuje elemente ekonomije, organizacije poslovanja, znanosti, umetnosti, matematike in tehnike. Programira se lahko v različnih programskih jezikih, ki so glede na svoj abstrakcijski nivo kategorizirani od prve do pete generacije, npr. java, COBOL, paskal, zbirni jezik, prolog, C#, BASIC, C, C++, Python in tako dalje.

Prosta delovna mesta na področju »Informatika, Programiranje« na portalu Optius.com

Informatik, Razvijalec, Programer, Skrbnik za opremo, Svetovalec za kibernetsko varnost, SW inženir, Voice inženir,IT inženir,...

Podjetja, ki objavljajo delovna mesta na področju »Informatika, Programiranje« na portalu Optius.com

Kompas Xnet, Mega M,  Cosylab, Agiledrop, Spintec, Creatim,...

Viri:

https://sl.wikipedia.org/wiki/Informatika
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ra%C4%8Dunalni%C5%A1ko_programiranje
https://www.fri.uni-lj.si/sl/studijski-program/racunalnistvo-informatika

Želite biti na tekočem o prostih delovnih mestih, na svoj e-naslov?
Brezplačni E-informator vam to omogoča.