Management, Poslovno svetovanje, Organizacija

85 aktualna prosta delovna mesta

→ Management

Menedžment ali po angleško management/upravljanje je proces odločanja, načrtovanja, usmerjanja, osmišljanja, razporejanja organizacijskih virov) vodenja ter nadzora in vrednotenja izvajanja različnih aktivnosti.
Management je sočasno ekonomska in organizacijska znanstvena disciplina. Tekom dvajsetega stoletja so se razvile različne menedžerske znanstvene discipline: strateški menedžment, upravljanje s človeškimi viri. komunikacijski menedžment, finančni menedžment, krizni menedžment, menedžment sprememb, upravljanje z znanjem, upravljanje s cilji idr.

Management pomeni koordiniranje poslovnih aktivnosti, ki zagotavljajo uspešno in učinkovito poslovanje organizacije. Ta dva cilja menedžerji dosegajo z usmerjanjem in vodenjem zaposlenih, njihovih sposobnosti, znanj in veščin.

→ Poslovno svetovanje

Poslovno svetovanje je širok sveženj aktivnosti za pomoč podjetjem in podjetnikom. Ob splošnem in specialističnem podjetniškem svetovanju obsega še informiranje, usposabljanje, usmerjanje pri uresničevanju poslovnih projektov in reševanju poslovnih težav.

→ Organizacija

Organizacija je relativno mlada veda. Pojmovanja organizacije so dokaj različna, razlog je predvsem ta, da se z organizacijo in organiziranjem ukvarjajo ljudje različnih poklicev, ki pri obravnavanju organizacije uporabljajo svoje prijeme. Temeljni cilj organizacije je doseganje dobička. Z organizacijo se ukvarjajo vsaj tri vede: Veda o organizaciji dela, Organizacijska veda, Ekonomske in poslovne vede.

Prosta delovna mesta na področju »Management, Poslovno svetovanje, Organizacija« na portalu Optius.com

Specialist, organizator, poslovni sekretar, svetovalec, analitik, referent, ekspert...

Viri:
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mened%C5%BEment
http://www.evem.si/poslovno-svetovanje/
https://studentski.net/gradivo/ulj_fup_up1_tmo_sno_zapiski_02