RSS

Imate premalo časa, da bi vsak dan brskali po zaposlitvenem portalu Optius?
Nastavite si RSS in bodite v svojem brskalniku vedno sveže obveščeni o pravkar objavljenih oglasih. Če si boste nastavili RSS po svojih kriterijih, boste prejemali dela, ki ustrezajo tem kriterijem. V primeru, da vas kakšen oglas pritegne, kliknete nanj in že si ga lahko podrobneje ogledate na portalu. Naj vam priložnost ne spolzi iz rok - hitrost šteje!

Vas zanima več področij ali regij dela?
Nastavite si več RSS-jev in jih poimenujte tako, da vam bo jasno, kaj se skriva v njih.

RSS po mojih kriterijih

RSS vseh oglasov

Nastavite si vaš RSS za prikaz 20 najbolj svežih oglasov, ki najbolj ustrezajo vašim zaposlitvenim ciljem. Zaposlitvene cilje lahko urejate v vašem profilu.