Zdravstvo, Nega

Aktualna prosta delovna mesta: 35

Zdravstvo, Nega

Zdravstveno varstvo je sistem družbenih, skupinskih in osebnih aktivnosti, ukrepov in storitev za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje bolezni, njeno pravočasno zdravljenje, nego in rehabilitacijo obolelih in poškodovanih. Obsega tudi pravice iz zdravstvenega zavarovanja, s katerimi se zagotavlja socialna varnost pri bolezni, poškodbi, porodu ali smrti.

Zdravstvo v Sloveniji je organizirano po načelu univerzalnega zdravstvenega sistema in financirano po Bismarckovem modelu. Javni zdravstveni sistem se pod okriljem Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pretežno financira iz prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, dodatna sredstva pa se zagotavljajo s sistemom prostovoljnega dopolnilnega zavarovanja ter v manjši meri iz državnega proračuna.

Večina izvajalcev zdravstvene dejavnosti v Sloveniji je javnih ustanov, manjši delež pa pripada zasebnim in koncesionarskim izvajalcem. Storitve zasebnih izvajalcev se financirajo samoplačniško oz. v okviru dodatnega zdravstvenega zavarovanja.

Prosta delovna mesta na področju »Zdravstvo, Nega« na portalu Optius.com

Zdravnik, diplomirana medicinska sestra, fizioterapevt, srednja medicinska sestra,...

Podjetja, ki objavljajo delovna mesta na področju »Zdravstvo, nega« na portalu Optius.com

Roche, Tosama, Zavod Brez ovir, Morela Okulisti, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Splošna bolnišnica Jesenice...

Viri:
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zdravstvo_v_Sloveniji
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zdravstveno_varstvo
https://www.zf.uni-lj.si/si/studenti/studijski-programi
https://www.zdravstvena.info/vsznj/zdravstvena-nega-zapiski-zdravstvena-nega-zn1-nega/

Želite biti na tekočem o prostih delovnih mestih, na svoj e-naslov?
Brezplačni E-informator vam to omogoča.