Arhitektura, Gradbeništvo, Geodezija

39 aktualna prosta delovna mesta

→ Arhitektura

Arhitektura je umetnost in znanost o načrtovanju človekovih gradenj na različnih ravneh, od urbanizma, krajinske arhitekture prek stavbarstva, do oblikovanja pohištva in industrijskega oblikovanja. Arhitekt je oseba, ki deluje na področju arhitekture in je usposobljen in ima dovoljenje za načrtovanje, projektiranje in nadzor nad gradnjo objektov. Arhitekt in arhitektura se uporabljajo tudi v disciplinah krajinske arhitekture, vojaške arhitekture in pogosto informacijske tehnologije (npr. omrežja, arhitekt programske opreme).

→ Gradbeništvo

Gradbeništvo je tehnična stroka, ki se ukvarja s projektiranjem, statičnimi in dinamičnimi izračuni, gradnjo, sanacijo in končno porušitvijo grajenih objektov.  Gradbeništvo je vrsta inženirstva, ki se ukvarja z načrtovanjem, oblikovanjem, konstrukcijo, upravljanjem in vzdrževanjem zgradb, kot tudi z njihovim vplivom na okolico. Na osnovi načrta, ki ga v arhitekturnem biroju izdela arhitekt, gradbeni inženir izvede gradnjo novega objekta ali prenovo starega

→ Geodezija

Osnovna naloga geodezije je izmera zemeljskega površja in pravilen prikaz le-tega na načrtih in kartah. Geodezija je tudi nepogrešljiva pri tehničnih delih, kot so zakoličevanje stavb, trasiranje cest in železnic, urbanizacija in upravljanje s prostorom itd. Ukvarja se z izmero zemeljskega površja, s pravilnim prikazom površja na načrtih in kartah, z uporabo GIS tehnologije v analizah prostora, evidentiranjem in urejanjem nepremičnin ter nepremičninskih evidenc in z upravljanjem s prostorom. Geodezija je področje, na katerem se srečujejo matematika, fizika, merska tehnologija, računalništvo, informatika, kartografija, pa tudi pravo, ekonomija in prostorsko načrtovanje, predvsem pa delo z ljudmi.

Prosta delovna mesta na področju »Arhitektura, Gradbeništvo, Geodezija« na portalu Optius.com

Geodet, kartograf, inženir gradbeništva, projektant, gradbeni nadzornik, gradbeni inšpektor, tehnolog za gradbene materiale, arhitekt, arhitekt projektant, urbanist, krajinski arhitekt, arhitekt oblikovalec, arhitekt za notranjo opremo, arhitekt svetovalec, prostorski načrtovalec,…

Podjetja, ki objavljajo prosta delovna mesta s področja »Arhitektura, Gradbeništvo, Geodezija« na portalu Optius.com:

Protim Ržišnik Perc, Lumar, Jelovica, Marles Hiše, Trimo, Zigrad, Pomgrad, Makro 5, CGP, Kolektor, Gorenjska gradbena družba, Slovenske železnice, DARS, CPK, KPL, Hidrotehnik, Varis, Nivo Eko, CBE, Duol, ISM Vuzem, Prenova-gradbenik, Elektromontaža,… 

Viri:
https://sl.wikipedia.org/wiki/Arhitektura

https://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gradbeni%C5%A1tvo  
https://sl.wikipedia.org/wiki/Geodezija
https://mera.si/kaj-je-geodezija/