Agronomija, Gozdarstvo, Ribištvo, Veterina

12 aktualna prosta delovna mesta

→ Agronomija

Kmetijstvo je ena osnovnih in prvotnih človekovih dejavnosti. Delimo jo na poljedelstvo in živinorejo. Znanstvena veda o kmetijstvu se imenuje agronomija.

→ Gozdarstvo

Gozdarstvo je pridobitna dejavnost in gospodarska panoga. Med dejavnosti gozdarstva sodijo gozdarsko načrtovanje, gojenje gozdov in spremljajoče gozdarske dejavnosti  ter pridobivanje.

→ Ribištvo

Ribištvo je tradicionalna dejavnost v Sloveniji, ki je predvsem na obalnem območju prepletena z drugimi sektorji, predvsem turizmom. V Sloveniji zajema ribištvo morski gospodarski in negospodarski ribolov, akvakulturo, upravljanje ribolovnih virov v celinskih vodah in predelavo ter trženje rib in ribiških proizvodov.

→ Veterina

Veterina ali veterinarska medicina, je zdravstvena veda, ki se ukvarja s preprečevanjem, diagnozo in zdravljenjem bolezni in poškodb pri živalih. Področje dela zajema vse možne bolezni in poškodbe pri vseh živalskih vrstah - tako domačih kot divjih.

Prosta delovna mesta na področju »Agronomija, gozdarstvo, ribištvo, veterina« na portalu Optius.com

Gozdar, agronom, sekač, kmetijski delavec, svetovalec v kmetijski trgovini, veterinar, veterinarski tehnik, sezonska dela v kmetijstvu, delavec v vinogradu…

 

Viri:
https://sl.wikipedia.org
https://www.gov.si/podrocja/kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrana/ribistvo/