Online data analyst (m/ž)

TELUS International Europe

 • Datum objave: 3. 11. 2022
 • Prijave do: 3. 12. 2022
 • Kraj dela: delo od doma
Nazaj na seznam

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.

TELUS International Europe

TELUS International AI-Data Solutions sodeluje z raznoliko in dinamično skupnostjo, da svojim strankam pomaga izboljšati njihove modele umetne inteligence in strojnega učenja. Delo naše skupnosti za umetno inteligenco prispeva k izboljšanju tehnologije in digitalnih izkušenj mnogih ljudi po celem svetu. Naša skupnost za umetno inteligenco opravlja delo na naši lastniški platformi za usposabljanje umetne inteligence, ki obravnava vse vrste podatkov (besedilo, slike, zvok, video in geopodatke) v več kot 500 jezikih in narečjih. Ljudem, ki so navdušeni o jezikih, ponujamo prilagodljive možnosti za delo od doma. Delo je občasno in brez določenega urnika. Ne glede na to, kdo ste in od kod prihajate, se lahko pridružite naši globalni skupnosti za umetno inteligenco: //www.telusinternational.com.

Za projekt izboljšanja vsebin in kakovosti digitalnih zemljevidov, ki jih uporablja na milijone uporabnikov po vsem svetu, zaposlimo samostojnega angleško in slovensko govorečega analitika spletnih podatkov. Delo bi ustrezalo na podrobnosti osredotočeni osebi, ki rada raziskuje ter ima dobro poznavanje nacionalne in lokalne geografije.

To je samostojno delovno mesto s prilagodljivim urnikom do 20 ur na teden – delate lahko v svojem času, kadarkoli je delo na voljo. Opravljali boste raziskovalne in ocenjevalne naloge v spletnem okolju, npr. preverjanje in primerjanje podatkov, ugotavljanje ustreznosti in točnosti informacij. Za vsako nalogo boste prejeli smernice, ki jih je treba upoštevati. Projekt obsega različne naloge, delo pa je plačano po nalogi.


 

TELUS International AI-Data Solutions partners with a diverse and vibrant community to help our customers enhance their AI and machine learning models. The work of our AI Community contributes to improving technology and the digital experiences of many people around the world. Our AI Community works in our proprietary AI training platform handling all data types (text, images, audio, video and geo) across 500+ languages and dialects. We offer flexible work-from-home opportunities for people with passion for languages. The jobs are part-time, and there is no fixed schedule. Whoever you are, wherever you come from, come join our global AI community. //www.telusinternational.com.

We are hiring freelance English & Slovene speaking Online Data Analyst’s for a project aimed at improving the content and quality of digital maps, which are used by millions of users globally. The job would suit someone who is detail-oriented, likes doing research and has a good knowledge of national and local geography. 

This is a freelance position on a flexible schedule of up to 20 hours per week - you can work in your own time whenever work is available. You will be completing research and evaluation tasks in a web-based environment, eg verifying and comparing data, determining the relevance and accuracy of information. You will be provided with guidelines for each task, which need to be followed. The project offers a variety of tasks, and work is paid per task. 

Pričakujemo

 
 • Tekoče znanje angleškega in slovenskega jezika.
 • V Sloveniji morate živeti zadnji dve zaporedni leti.
 • Sposobnost sledenja smernicam ter izvajanje spletnega raziskovanja z uporabo iskalnikov, spletnih zemljevidov in informacij s spletnih mest.
 • Poznati morate trenutne in pretekle poslovne, medijske, športne, novičarske, družbeno medijske in kulturne zadeve v Sloveniji.
 • Pripravljenost za delo z različnimi vrstami nalog (npr. zemljevidi, novice, zvočne naloge, relevantnost).
 • Kandidati morajo biti stari 18 let ali več. Ob oddaji vloge morate priložiti osebni dokument.

Za delo na tem projektu morate opraviti standardni postopek zaposlovanja (vključno s testom, pri katerem lahko uporabljate referenčno literaturo). To je dolgoročen projekt, na vašem delu pa se bodo občasno izvajali pregledi za zagotavljanje kakovosti.


 

 • Fluency in English and Slovene
 • You must be living in Slovenia for the last 2 consecutive years
 • Ability to follow guidelines and do research online using search engines, online maps and website information
 • You must have familiarity with current and historical business, media, sport, news, social media and cultural affairs in Slovenia
 • Being open to work across a diverse set of Task Types (e.g. Maps, News, Audio tasks, Relevance)
 • Applicants must be 18 years or over. ID verification must be attached when submitting your application.

Working on this project will require you to go through a standard recruitment process (including passing an open book assessment). This is a long-term project and your work will occasionally be subject to quality assurance checks.

Ponujamo

 

Zakaj bi se pridružili mednarodni skupnosti za umetno inteligenco TELUS?

 • Dodaten prihodek.
 • Dostop do naše pobude za dobro počutje skupnosti.
 • Delo na daljavo in neodvisnost od lokacije.
 • Bodite sami svoj šef.
 • Prilagodljiv delovni čas, ki ustreza vašemu življenjskemu slogu.
 • Bodite del spletne skupnosti.

 

Why Join the TELUS International AI Community? 

 • Earn extra income
 • Access to our community wellbeing initiative    
 • Remote work & Location Independence
 • Be your own boss
 • Flexible Hours to fit in with your lifestyle 
 • Be a part of an online community
Welcome to TELUS International

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.