Prosta delovna mesta v podjetju Petrol d.d., Ljubljana

Petrol je največja slovenska energetska družba, največji slovenski uvoznik, eno največjih slovenskih podjetij po prihodkih, sočasno pa tudi ena največjih slovenskih trgovskih družb. Med "velike" se uvršča tako po vrednosti aktive in ustvarjenih čistih prihodkov ter dobička, kot tudi po številu zaposlenih in delničarjev.

Poslanstvo

S celovito ponudbo rešitev trajnostno skrbimo za odlično energijo doma, na poti in pri poslovanju. Naš globlji smisel in obljuba je izboljševati kakovost življenja.

Vizija

Kot pomemben regijski ponudnik celovitih in trajnostnih rešitev povezujemo energetiko, trgovino, mobilnost in napredne storitve v odlično uporabniško izkušnjo. Z inovativnostjo, digitalnimi rešitvami in partnerstvi razvijamo uspešne poslovne modele.

Vrednote

V Petrolu čutimo posebno odgovornost do svojih zaposlenih, kupcev, dobaviteljev, poslovnih partnerjev, lastnikov in družbe kot celote. Njihova pričakovanja uresničujemo z motiviranimi in podjetniško usmerjenimi zaposlenimi, upoštevamo temeljna zakonska in moralna pravila slovenske družbe in širša evropska merila ter skrbimo za varovanje okolja. Naše vrednote so:

Spoštovanje: Spoštujemo sočloveka in okolje.
Zaupanje: S poštenostjo gradimo partnerstva.
Odličnost: Hočemo biti najboljši v vsem, kar delamo.
Ustvarjalnost: S svojimi idejami ustvarjamo napredek.
Srčnost: Delamo zavzeto in pogumno.

Naslov Dunajska cesta 50
Pošta1000
PoštaLjubljana
Telefon01 4714232
Spletna stranpetrol.si
DejavnostBencinski servisi in kuriva
Število zaposlenihNad 1000 zaposlenih
Davčna št.80267432
Matična št.5025796000
Več informacij o podjetjuhttps://www.bizi.si/PETROL-D-D-LJUBLJANA

Strateški poslovni načrt 2018-2022

V skupini Petrol bomo s celovito ponudbo rešitev trajnostno skrbeli za odlično energijo doma, na poti in pri poslovanju. S svojim delovanjem bomo vsakodnevno izkazovali družbeno odgovornost in zavezanost trajnostnemu razvoju. Poslanstvo, ki ga krajše izražamo s korporativnim podpisom Energija za življenje, pa uresničujemo na temelju naših vrednot in osrednjih sposobnosti oziroma konkurenčnih prednosti. Naša ponudba vrednosti (»value proposition«) oziroma koristi za stranke so enostavne, celovite, sodobne, priročne, dostopne, hitre, zanesljive, individualizirane in poštene rešitve, kar zagotavljamo z aktivnim, enotnim in večkanalnim pristopom do strank, ki jih obravnavamo celostno in vseživljenjsko.

Petrolova vizija za leto 2022 nas zavezuje, da bomo kot pomemben regijski ponudnik celovitih in trajnostnih rešitev energetiko, trgovino, mobilnost in napredne storitve povezovali v odlično uporabniško izkušnjo. Z inovativnostjo, digitalnimi rešitvami, stroškovno učinkovitostjo in partnerstvi bomo razvijali uspešne poslovne modele.

Naš poslovni model temelji na inovativnosti in stroškovni učinkovitosti, strankam pa ponujamo enostavne, celovite, sodobne in zanesljive rešitve. Obvladovanje tveganj je vpeto v vse ravni našega delovanja, tako ustvarjamo novo vrednost za delničarje in ohranjamo investicijsko bonitetno oceno.

Skupina Petrol deluje na trgih srednje in primarno jugovzhodne Evrope. V trgovsko in energetsko dejavnost na teh trgih, poleg številnih obstoječih večjih in manjših podjetij z inovativnimi poslovnimi modeli, vstopajo novi, tudi globalni akterji. Globalno in lokalno se soočamo z velikimi družbenimi in tehnološkimi spremembami, ki jih lahko na kratko označimo s pojmom »digitalna globalizacija«. Vse to povečuje nevarnosti in hkrati ponuja nove priložnosti.

Pridruži se nam na Petrolu!