Vodja kakovosti in usposabljanja zaposlenih (m/ž)

EES sistemi d.o.o.

 • Datum objave:17. 1. 2024
 • Prijave do:16. 2. 2024
 • Kraj dela: Ljubljana
Nazaj na seznam

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.

EES sistemi d.o.o.

Podjetje EES sistemi d.o.o. v svojo uspešno in perspektivno delovno sredino vabimo novega sodelavca. 

Opis delovnega mesta

 
 • je skrbnik sistema vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem;
 • izobražuje zaposlene v družbi
 • izobražuje čistilke in skrbi za občasno kontrolo izvajanja navodil za čiščenje;
 • pripravlja programe internega usposabljanja (čistilk na področju čiščenja, HACCP sistem, usposabljanja za notranje presojevalce);
 • kontrolira delovni proces čiščenja v skladu z zakonodajo in internimi standardi;
 • po potrebi komunicira z naročniki čiščenja in skrbi za dobre poslovne odnose;
 • po potrebi sodeluje pri pripravi razpisne dokumentacije (operativni načrti čiščenja, tehnologije čiščenja);
 • občasno se udeležuje sestankov v zvezi z javnimi razpisi (vpogledi v ponudbe,…);
 • sodeluje pri nabavi materiala in pripravi ponudb;
 • pripravlja poročila o  reklamacijah in zadovoljstvu naročnikov in dobaviteljev;
 • pripravlja poročila o izvedenih zunanjih in notranjih presojah in njihovih rezultatih;
 • pripravlja poročila o realizaciji nalog iz preteklih kolegijev in vodstvenih pregledov;
 • pripravlja poročila o izvajanju uspešnosti izvajanja procesov;
 • pripravlja ocene ustreznosti izpolnjevanja okoljskih zahtev;
 • pripravlja poročila o učinkih ravnanja družbe z okoljem in izpolnjevanjem okvirnih in izvedbenih ukrepov;
 • predlaga spremembe, ki lahko vplivajo na sisteme vodenja;
 • pripravlja postopke za obvladovanje neskladnosti;
 • pripravlja nove obrazce, navodila za delo, t.i. Mape objekta;
 • skrbi za urejenost delovnega prostora, delovne opreme in osnovnih sredstev
 • skrbi za urejenost službenega avtomobila in za njegovo vzdrževanje; uporablja ga v smislu dobrega gospodarja;
 • po navodilu direktorja pripravlja poročila in evidence s področja dela;
 • sodeluje pri fakturiranju storitev s področja dela;
 • skrbi za korekten odnos do strank in sodelavcev;
 • dela izvaja skladno s sprejetimi standardi in pravilniki;
 • skrbi za izvajanje in izvaja predpise iz varstva pri delu in požarnega varstva;
 • izvaja vsa ostala dela po nalogu nadrejenega, ki so v neposredni povezavi s
 • področjem dela.

Odgovornosti in pooblastila :

 • odgovorno izvajanje  področja dela
 • odgovoren odnos do dela in sredstev za delo
 • pooblastila v zvezi z izvajanjem posameznih nalog s področja dela
 • odgovarja za varovanje poslovne tajnosti in osebnih podatkov

Pričakujemo

 

ZAHTEVANA USPOSOBLJENOSTI:

 • ZNANJA S PODROČJA VODENJA
 • POZANVANJE DELA Z RAČUNALNIKOM
 • IZPIT B KATEGORIJE

PRIČAKOVANJA / VEŠČINE:

 • VI./VII. Stopnja izobrazbe zdravstvene smeri.
 • odlične organizacijske sposobnosti
 • vodstvene sposobnosti
 • odlične komunikacijske sposobnosti
 • kreativnost, ciljna usmerjenost
 • obvladovanje sprememb
 • timsko delo
 • doseganje pričakovanih rezultatov dela – doseganje plana
 • pripadnost družbi
 • vestnost, natančnost, samoiniciativnost in
 • zanesljivost pri delu

Ponujamo

 
 • OBDOBJE ZAPOSLITVE: 1 LETO

 • POSKUSNO OBDOBJE: 6 mesecev
 • DELOVNE IZKUŠNJE: 1 LETO

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.