Skladiščni analitik (m/ž)

Pivovarna Laško Union d.o.o.

 • Datum objave: 2. 9. 2022
 • Prijave do: 2. 10. 2022
 • Kraj dela: Laško
Nazaj na seznam

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.

Pivovarna Laško Union d.o.o.

V družbi PIVOVARNA LAŠKO UNION d.o.o., vodilnem proizvajalcu piva in brezalkoholnih pijač v Sloveniji, sta svoje moči združili Pivovarna Laško in Pivovarna Union. Podjetje, ki svoje izdelke proizvaja in polni na dveh lokacijah v Laškem in v Ljubljani, ima skoraj 200-letno tradicijo. Leta 2016 je podjetje postalo del globalne družbe HEINEKEN.  

V podjetju smo razvojno naravnani in zavezani uporabi prvovrstnih naravnih sestavin ter nenehnemu izboljševanju in inoviranju. Zavezani poslovni, tehnološki, marketinški in komunikacijski odličnosti novosti uvajamo na različnih področjih: vse od uvajanja novih kategorij pijač, novih vrst piva in brezalkoholnih pijač, do prenove embalaže, spletne prodaje in uporabe novih tehnologij za točenje piva.

Pri vsem, kar delamo, sledimo našemu poslanstvu: v radosti sožitja varimo dobro družbo, navdihujemo boljši svet. Vodijo nas štiri vrednote: POGUM za sanje in inoviranje, STRAST do kupcev in strank, SKRBNOST do ljudi in planeta ter VESELJE do življenja. Če so blizu tudi vam, ste pravi za našo vrhunsko ekipo. Dobrodošli!

Opis delovnega mesta

 
 • Deluje skladno z varnostnimi predpisi.
 • Preoblikuje varnostne predpise v ustrezna delovna navodila in skrbi za njihovo izvajanje.
 • Poroča o nesrečah, incidentih, skorajšnjih nesrečah, nevarnih situacijah in vedenjih.
 • Uvaja ukrepe za zmanjšanje tveganj.
 • Spodbuja delovno okolje, v katerem je varnost na prvem mestu; to počne z vsakodnevnim vključevanjem vseh vpletenih v varnostni proces, postavljanjem zgleda in spodbujanjem zaposlenih, da se na delu vedejo varno.
 • Z zmanjševanjem količine odpadkov in porabe energije prispeva k trajnosti skladiščnih dejavnosti. Deluje kot vzor.
 • Spremljanje planiranih in dejanskih količin ter vrednosti opravljenih storitev. Izvaja analize skladno z matriko ABC, računa uporabljeno kapaciteto, spremlja svežino proizvodov. Redno spremlja rezultate in in skrbi za pravočasna opozorila.
 • Pripravlja podatke za potrebe tedenskega planiranja (polnjenje) in pripravo potreb za storitve (vključno s prostorom, opremo, zaposlenimi). V primeru odstopanj od zastavljenih planov-ciljev (zaloge, količine, delovne ure, stroški itn.) o tem poroča in zadevo eskalira na primeren način do nadrejenega.
 • Na podlagi pridobljenih podatkov pripravlja izračune in analize trendov, ki se izražajo v zahtevanih časovnih obdobjih. Predlaga izboljšave ali možne predloge izboljšav. Označi zaznana odstopanja.
 • Analizira, pomaga v primeru odstopanj v stanju zalog, analizira vzroke in predlaga rešitve.
 • Spremlja svežino, zaloge in aktivno obvešča deležnike v procesu, da zagotovi primerno kakovost proizvodov (komerciala, planiranje, ...). Ob opažanju kvalitativnih odstopanj pripravi ustrezne analize s pomočjo razpoložljivih in predpisanih orodij (TPM) ter skladno z drugimi predpisi.
 • V okviru logistike po potrebi pripravlja analize zalog, razlik in vzrokov morebitnih odstopanj v stanju zalog.  Predlaga izboljšave pri svojem delu.
 • Spremlja in analizira uporabo sredstev ter opreme skladno s planom. Pozornost usmerja na možna odstopanja in predlaga izboljšave.
 • Analizira skladiščne dejavnosti in predlaga izboljšave glede varnosti, kakovosti in ostalih procesov. Pri pripravi predlogov upošteva standarde TPM.
 • Pravočasno pripravlja točne podatke za poročila. Poroča o ključnih kazalnikih uspešnosti (KPI-jih) s pomočjo orodij in usmeritev.
 • Prispeva k definicijam novih kazalnikov uspešnosti in vzpostavlja z njimi povezane sisteme poročanja.
 • Usmerja pozornost na odstopanja v kazalnikih uspešnosti ter analizira vzroke.
 • Uporablja rezultate kazalnikov, daje predloge za izboljšave.
 • Je aktiven član ekipe. S svojim vedenjem in organizacijo deluje kot ambasador na področju varnosti, motivira ostale zaposlene, skrbi za delovno okolje. Dela na svojem osebnem razvoju in razvoju svojih ekip.

Pričakujemo

Zahtevane delovne izkušnje
0 - 1 leto
 
 • Želena stopnja izobrazbe: 6/1 ali 7 s področja ekonomije/logistike
 • Opravljen interni tečaj HACCP
 • Vodenje
 • Organizacijske veščine
 • Natančnost
 • Zanesljivost
 • Samoiniciativnost
 • Timsko delo
 • Prednost imajo kandidati z izkušnjami na naslednjih področjih:

-          Microsoft Office: Excel, Power Bi, podatkovna analitika

-          SAP ECC ali kak drug sistem ERP. WMS, če je to ustrezno

-          Komunikacijske veščine

-          Angleščina

 • Razumevanje članov oskrbne verige (od vhoda do izhoda), želeno znanje vodenja ekipe, komunikacijske veščine, samoiniciativnost.

Ponujamo

 
 • Delo v priznanem podjetju, mednarodnem okolju
 • Pridobitev velikega spektra znanj in možnosti osebnega razvoja
 • Pogodbo o zaposlitvi za določen čas z možnostjo dolgoročnega sodelovanja
 • Vključenost v bonus sistem nagrajevanja
 • Vključenost v globalne iniciative in možnost pridobitve velikega spektra znanj ter osebnega razvoja
 • Mesečni brezplačni paket pijače
 • Uporabo naših počitniških kapacitet
Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.