Vodja službe za razvoj in investicije (m/ž)

HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o.

 • Datum objave:22. 6. 2022
 • Prijave do:31. 7. 2022
 • Kraj dela: Trbovlje
Nazaj na seznam
Nosilna slika za predstavitev delovnega mesta

HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o.

HSE d. o. o. je že od ustanovitve dalje gonilna sila razvoja slovenskega elektrogospodarstva, na evropskih trgih pa enakovreden tekmec največjim in najboljšim v svoji panogi. Poleg slovenskega smo namreč aktivni tudi na osemnajstih tujih trgih električne energije. Z razvejano poslovno mrežo skrbimo za količinsko rast in geografsko širitev poslovanja, razvoj in krepitev ugleda družbe in skupine HSE ter celotne Slovenije v Evropi.

 

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

In kaj bodo vaše glavne naloge?

 • vodenje, usklajevanj, koordiniranje in nadzor dela službe,
 • koordinacija razvojnih in inovacijski procesov ter načrtovanje in spremljanje investicij v družbi in skupini HSE,
 • koordinacija izdelave pred investicijske in investicijske dokumentacije,
 • sodelovanje pri proučevanju poslovne upravičenosti razvojnih idej, investicij, inovacij skupine HSE,
 • vodenje projektov in sodelovanje v projektnih skupinah na ravni družbe in skupine HSE,
 • spremljanje EU razpisov in priprava dokumentacije za prijavo na projekte,
 • sodelovanje z ostalimi  organizacijskimi enotami družbe in družbami skupine HSE pri izvedbi razvojnih in investicijskih projektov,
 • spremljanje in proučevanje dosežkov stroke na področju proizvodnje električne energije in vzdrževanja objektov in učinkovite rabe energije ter predlaga ukrepe za izboljšanje procesov in vpeljavo novih tehnologij,
 • sodelovanje z izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami.

Pričakujemo

Od kandidata pričakujemo:

Razpisujemo delovno mesto za vse:

 • ki imate izkušnje z vodenjem skupine sodelavcev,
 • ki imate izkušnje z vodenjem projektov po modelu FIDIC pogodb na področju tehnoloških objektov pri nas in v tujini,
 • ki poznate postopke priprave investicijskih projektov, 
 • ki poznate nacionalno in evropsko zakonodajo na področju investicij, umeščanja v prostor in gradnje objektov, 
 • ki poznate področje projektiranja energetske in druge infrastrukture,
 • ki so Vam nove stvari in delo na razvojnih in investicijskih projektih strast,
 • ki Vam široko razmišljanje na področju tehnoloških objektov ni tuje,
 • ki Ste prepričani, da s sodelovanjem dosežemo več,
 • ki verjamete, da je multidisciplinarni pristop prava pot.

Vabimo strokovnjaka:

 • ki ima vsaj 5 let delovnih izkušenj,
 • ki uživa v delu v timu, je komunikativen, sposoben dela z ljudmi, kreativen in ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
 • ki zna svoje delo predstaviti v vsaj enem tujem jeziku,
 • ki zna delati z računalnikom,
 • ki ima tehnično ali drugo ustrezno izobrazbo najmanj 7. stopnje.

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:

Delo bo potekalo na sedežu družbe HSE in po drugih enotah družb skupine HSE. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom ter mandatnim obdobjem treh let.

 

Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da svojo vlogo z življenjepisom in dokazili oddate izključno preko spletne strani do vključno 31. 7. 2022.