Višji svetovalec področja II, šifra I017160 (m/ž)

AJPES

 • Datum objave:17. 11. 2020
 • Prijave do:25. 11. 2020
 • Kraj dela: Ljubljana
Nazaj na seznam

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.

AJPES

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19) AJPES objavlja prosto delovno mesto Centrali AJPES Ljubljana, v Sektorju za registre in evidence podatkov, v Oddelku za Poslovni register Slovenije.

VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II, šifra I017160 (m/ž)

-  za nedoločen čas

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:
 • vodenje in odločanje o zahtevah za dostop do informacij javnega značaja,
 • obdelava podatkov (priprava poizvedb, analiz, poročil, primerjav podatkov),
 • spremljanje predpisov s področja dela,
 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • dajanje pojasnil za izvajanje nalog s področja dela,
 • sodelovanje s poslovnimi subjekti, pristojnimi institucijami, z drugimi organizacijskimi deli,
 • izdelovanje najzahtevnejših informacij, analiz in poročil s področja dela,
 • objavljanje podatkov, informacij in analiz v publikacijah in na spletnem portalu AJPES,
 • sodelovanje pri izvajanju projektnih nalog,
 • dajanje pobud za razvijanje in uvajanje novih storitev,
 • vodenje in odločanje v postopkih o prekrških,
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih in
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela.

Pričakujemo

Od kandidata pričakujemo:

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 1. univerzitetna stopnja izobrazbe (prejšnja) ali  magisterij stroke (druga bolonjska stopnja) družboslovne smeri
 2. najmanj 5 let delovnih izkušenj
 3. strokovni izpit iz upravnega postopka za vodenje in odločanje na drugi stopnji
 4. preizkus znanja za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških
 5. tekoče znanje slovenskega jezika
 6. zelo dobro znanje angleškega jezika
 7. 4 - mesečno poskusno delo

V primeru, da kandidat ne izpolnjuje pogoja pod točkama 3 in 4, mora strokovni izpit iz upravnega postopka opraviti v treh mesecih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, preizkus znanja za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških pa v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo z znanstvenim magisterijem ali doktoratom. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Od kandidatov pričakujemo:

 • poznavanje orodij za delo s podatkovnimi bazami (MS SQL);
 • izkušnje s pripravo analiz podatkov in različnih poročil;
 • poznavanje predpisov s področja dostopa do informacij javnega značaja in varstva osebnih podatkov;
 • samostojnost, logično in analitično razmišljanje, samoiniciativnost, samoorganiziranost, ustvarjalnost in inovativnost, sposobnost timskega dela in vodstvene sposobnosti;
 • strokovnost in funkcionalna usposobljenost, zavzemanje za kakovost, pripadnost in etičnost, komuniciranje in natančnost;

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:

Nudimo vam timsko delo v tehnološko razvitem in dinamičnem delovnem okolju in možnosti strokovnega izpopolnjevanja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih centrale AJPES Ljubljana, na naslovu Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, v Sektorju za registre in evidence podatkov, v Oddelku za Poslovni register Slovenije.

Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.