Systemski Administrator "Microsoft COTS" specialist / System Administrator "Microsoft COTS" specialist (m/ž)

 • Datum objave:24. 1. 2020
 • Prijave do:23. 2. 2020
 • Kraj dela: Geilenkirchen, Nemčija (lokacija organizacije NATO)

Prijava na delovno mesto

Rok za prijavo na oglas je žal že potekel.

ENTERPRYZE d.o.o.

Enterpryze Consulting je mednarodno svetovalno podjetje, specializirani smo za zagotavljanje številnih svetovalnih storitev, zunanjih rešitev in storitev razvoja aplikacij za vladne in nevladne organizacije. S svojimi strankami sodelujemo pri ustvarjanju zmožnosti, ki organizacijam omogočajo trajnostno prednost, prisegamo na strokovnost in zanesljivost. 

Priložnost za delo v mednarodni organizaciji na poziciji Sistemski Administrator "Microsoft COTS" specialist, ki svojim sodelavcem nudi nove izkušnje ter osebni in strokovni razvoj.

V kolikor se prepoznate v spodnjem opisu, vas zanima izkušnja v izjemnem mednarodnem okolju  ste zagotovo na karierni poti k nam.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:
 • Izvajanje vzdrževanja, testiranja delovanja in podpore programske opreme za podatke o komponentah E-3A in druge, ki jih gostujejo v omrežjih NAEW in C in samostojnih sistemih IT / CIS
 • Pomoč pri upravljanju aplikacij za dodeljene programske aplikacije, ki vključuje uvajanje, vzdrževanje skupin uporabnikov, uporabniških profilov in upravljanje vsebine spletnega mesta za programsko opremo portala
 • Zagotavljati, da so vse dodeljene storitve IT / CIS (vključno s programsko opremo, spletnimi in arhiviranimi podatki, delovni tokovi itd.) ustrezno zaščitene v skladu z varnostnimi direktivami Nata in NAEW & C
 • Nudenje tehnične podpore za dodeljeno aplikacijsko programsko opremo zunanjim agencijam
 • Izvajanje pregledovanja, testiranja, dokumentacije, implementacije in izdaje za uporabo podatkovne in aplikacijske programske opreme
 • Priprava in sodelovanje pri namestitveni podpori aplikacijske programske opreme IT / CIS Service in podatkov na strežniških in odjemalskih platformah, vključno z upravljanjem konfiguracije
 • Sodelovanje pri analizi vzrokov in incidentov napak v storitvah IT storitev in izvajanjem ustreznih ukrepov za odpravo težav
 • Zagotavljanje podpore, ki je potrebna za zagotovitev razpoložljivosti vseh potrebnih funkcionalnosti programskih aplikacij

 • Executing efficient maintenance (both in-house and outsourced), installation and testing, operation and user support of application software for the E-3A Component data and mission support processes, hosted on NAEW&C networks and stand-alone IT/CIS Systems (Data and Support Software)
 • Assisting with application administration for the assigned software applications, to include introduction and maintenance of user groups, user profiles and site content management of portal software
 • Ensuring that all assigned IT/CIS Services (including software, on-line and archived data, workflows, etc.) are adequately protected according to NATO and NAEW&C security directives, to include a viable disaster recovery capability
 • Providing technical support on assigned application software to external agencies, when required
 • Executing review, testing, documentation, implementation and release for use of data and applications software
 • Arranging for and participating in installation support for IT/CIS Service application software and data on server and client platforms, including configuration management (i.e. user and system administration, license monitoring, product version identification, etc.)
 • Participating in analysis of causes and incidents of IT Service failures (including IT System trouble-shooting) and effecting appropriate action to correct problems
 • Providing support needed to ensure the continuous availability of all required software application functionalities
Delovni čas
polni delovni čas

Pričakujemo

Zahtevane delovne izkušnje
0 - 1 leto
Od kandidata pričakujemo:
 • Jezik: aktivno znanje angleškega jezika
 • Dobro poznavanje upravljanja MS Windows serverjev (MS Exchange, MS Lyne) - nameščanje, nadgradnje, administriranje, konfiguriranje, varnost, odpravljanje težav…
 • Poznavanje omrežnih prtokolov, vrat in topolgije (TCP/IP konfiguracija in odpravljanje težav)
 • Poznavanje procesov varnostnega kopiranja in obnavljanja podatkov
 • Poznavanje Windows Server 2012R2 ali več DNS management; Group policy management
 • Poznavanje postopkov Remote Desktopa
 • Upravljanje SharePoint strežnikov s poudarkom na zelo dobrem poznavanju SharePoint2010
 • Poznavanje SharePoint migracij SP2010, SP 2013, SP2016
 • Poznavanje SharePoint 2013 in SharePoint 2016

Zaželeno je poznavanje:

 • Microsoft Certified Solutions Associate SQL Server 2012
 • Microsoft Certified Solutions Expert SharePoint
 • Microsoft Technology Associate Developer
 • Microsoft Technology Associate IT Infrastructure

Essential Qualifications/Experience:

 • LanguageHigh proficiency level in English
 • Profound knowledge of MS Windows Server and associated core enterprise services (Windows Server, workstation operating systems, active directory management, MS Exchange, MS Lyne) - Installation, patching, administration, tuning, configuration, hardening/securing, troubleshooting
 • Profound knowledge of networking protocols, ports & topologies (TCP/IP configuration and troubleshooting)
 • A thorough understanding of backup techniques (configuration, administration, troubleshooting)
 • Familiar processes related to Disaster Recovery (HW /OS/Storage - planning, implementation, testing, documenting
 • Familiar with processes related to Change/Configuration management
 • Knowledge of Windows Server 2012R2 and higher; DNS management; Group policy management
 • Understanding of Remote Desktop Gateway Services; Remote App provisioning
 • Deep knowledge of SharePoint farm administration with expert level skills on SharePoint 2010
 • Deep knowledge on SharePoint farm migration from SP2010 to SP 2013 to SP2016
 • SharePoint 2013 and SharePoint 2016

Desirable Qualifications/Experience:

 • Microsoft Certified Solutions Associate SQL Server 2012
 • Microsoft Certified Solutions Expert SharePoint
 • Microsoft Technology Associate Developer
 • Microsoft Technology Associate IT Infrastructure

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:
 • Edinstvene izkušnje v prepoznavni mednarodni organizaciji
 • Priložnost za delo na dolgi rok z najsodobnejšo tehnologijo
 • Osebni in karierni razvoj
 • Raznoliko delo s profesionalnim in zavzetim timom

 • Unique experiences in a recognizable international organization
 • Opportunity to work long-term with the latest technology
 • Personal and career development in a diverse environment with a professional and committed team
Mesečno plačilo
po dogovoru

Podjetje ponuja stimulativno plačilo v skladu s plačilno politiko organizacije in delovnimi izkušnjami.

Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Rok za prijavo na oglas je žal že potekel.

Nazaj na seznam