Organizator dela - m/ž

Athos Elektrosistemi d.o.o.

 • Datum objave:12. 1. 2022
 • Prijave do:31. 1. 2022
 • Kraj dela: Kostanjevica na Krki
Nazaj na seznam

Athos Elektrosistemi d.o.o.

V podjetju ATHOS Elektrosistemi d.o.o. zaradi povečanega obsega dela iščemo nove sodelavce v službi proizvodnje in objavljamo razpis za delovno mesto:

ORGANIZATOR DELA m/ž

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:
 • skrbi za  optimalno izrabo resursov in doseganje ciljev znotraj izmene;
 • organizira delo delavcev v okviru izmene;
 • vodi prestavitve tipov izdelkov na posameznih delovnih operacijah in strojih (je usposobljen in po potrebi izvaja prestavitve, nastavitve strojev in naprav);
 • nadzira in odobri skladnost procesov in materialov;
 • izvaja medfazne kontrole kjer je to določeno z navodili;
 • izvaja vsa potrebna usposabljanja delavcev skladno z matriko usposobljenosti, ki jo odobri vodja;
 • ugotavlja potrebe po šolanju  in vodi evidenco;
 • sodeluje v delavnicah in procesih nenehnih izboljšav;
 • vzpodbuja delavce k podajanju predlogov za izboljšave;
 • vodi evidenco prisotnosti, odobrava dopuste in druge odsotnosti v dogovoru z vodjo proizvodne enote;
 • skrbi za ustreznost vseh zapisov procesa in zapisov kakovosti na delovnih mestih;
 • obvešča nadrejene ter člane podpornih timov v primeru odstopanj v procesu ali na izdelku;
 • sodeluje pri iskanju in izvajanju korektivnih ukrepov ob odstopanjih in reklamacijah;
 • nadzira urejenost delovnih mest;
 • nadzira ravnanje z embalažo in odpadno embalažo;
 • nadzira ravnanje s tehnološkimi odpadki in neskladnimi izdelki v skladu z navodili;
 • odstranjuje odpadno embalažo in ostali odpad iz procesa;
 • skrbi za pripravo, urejanje ter arhiviranje tehnične in poslovne dokumentacije;
 • skrbi za informiranje podrejenih o rezultatih in doseženih ciljih oddelka, tudi preko vizualizacijskih panojev v proizvodnji;
 • po potrebi skrbi za dostavo materiala in polizdelkov na proizvodno linijo, ter končnih izdelkov v skladišče. 

Pričakujemo

Od kandidata pričakujemo:

Zahtevana izobrazba:

 • IV. ali V. st. tehnična, logistična ali druga podobna smer.

Delovne izkušnje:

 • 1 leto v proizvodnem procesu.

Posebna znanja:

 • poznavanje dela na vseh operacijah v okviru svojega proizvodnega tima enote; poznavanje nastavljanje strojev; delo z računalnikom (osnovno za delo z urejevalnikom besedil, preglednicami, bazami podatkov); poznavanje sistema ukrepanja v primeru neskladnosti; poznavanje procesa stalnega izboljševanja.

Osebnostne lastnosti:

 • organizacijske sposobnosti, sposobnost vodenja, komunikativnost.

Zahtevan vozniški izpit:

 • Da, B kategorije.

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:

Delovni čas:

 • delo poteka v dveh ali treh izmenah.

Sklenitev pogodbe:

 • pogodba bo sklenjena za določen čas 6 mesecev, za polni delovni čas.

Poskusno delo:

 • 2 meseca.
Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Prijave zbiramo do 31. 1. 2022 na naslov podjetja: ATHOS Elektrosistemi d.o.o., Krška cesta 8, 8311 Kostanjevica na Krki ali po e-pošti na: info@resistec.si (priloge elektronski pošti naj bodo v pdf obliki).