Mednarodna konferenca - Voditelj prihodnosti, ustvarjalec zavzetih zaposlenih

27. marca 2018 smo v sodelovanju z Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladov Republike Slovenije, Zvezo ljudskih univerz Slovenije in Mojazaposlitev.si organizirali Mednarodno konferenco - Voditelj prihodnosti, ustvarjalec zavzetih zaposlenih.

HR konferenca marec 2018

Dober voditelj se zaveda, da je potrebno razvijati potencial svojih zaposlenih in jih skozi spremembe voditi.
 HR konferenca logotipi

Konferenco so podpirali Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

»Pri hokeju nas učijo drsati – ne v smeri, kjer v tistem trenutku leži pak, temveč v smeri,
kamor naj bi se v naslednjem trenutku premaknil.«

(Robert Braucher, profesor na Harvard Law School)

Predvideti, se pripraviti in narediti korak, je ravnanje, ki ga zahtevajo izzivi na področju vodenja in razvoja kadrov in družbe nasploh. Ni več dovolj le razumeti spremembe, v katere smo že krepko zakorakali, temveč se moramo nanje prilagoditi tako na ravni posameznika kot organizacije. Dober voditelj se tega zaveda, razume, da lahko s pravimi orodji in veščinami razvije potencial in spodbudi zavzetost svojih zaposlenih ter jih skozi spremembe vodi.

Na konferenci so sodelovali:

  • Miha Mazzini, pisatelj, scenarist, režiser
  • Miquel Lladó, redni profesor strateškega managementa na IESE poslovni šoli v Madridu
  • Jelka Lavrih Sztajnbok, svetovalka, trenerka, coach in direktorica Team Training International
  • Åsmund Lunde, senior svetovalec, Center za politiko starejših Norveške (CSP)
  • Nina Potisek, direktorica procesne podpore, direktorica ravnanja s človeškimi viri, Petrol d.d.
  • mag. Martina Brec, direktorica Kadrovsko splošnega sektorja, TPV d.o.o. Anja Repolusk, strokovna sodelavka za izobraževanje, TPV d.o.o in Patricija Pavlič, direktorica CIK Trebnje
  • Nina Nikić, vodja kadrovske službe, Adria Dom d.o.o. in mag. Nada Žagar, direktorica ZIK Črnomelj
  • dr. Jožica Rejec, Domel d.o.o., prejemnica priznanja za življenjsko delo v menedžmentu za leto 2017
  • Konferenco je moderiral Matjaž Ahac, priznani strokovnjak na področju razvoja kadrov.

konferenca program celotni

Direktorji družb, vodje kadrovskih služb, strokovni sodelavci na področju HR ter vodje izobraževanj, vabimo vas, da prisluhnete gostujočim strokovnjakom in primerom dobrih praks in da skupaj poiščemo navdih in predloge, kako postati voditelj prihodnosti.

Konferenca je bila del aktivnosti projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile' (ASI), katerega namen je opolnomočiti delodajalce za upravljanje s starajočo se delovno silo, spodbuditi krepitev kompetenc in delovne aktivnosti starejših zaposlenih, s tem pa prispevati k izboljšanju položaja starejših na trgu dela. Prav tako je konferenca tudi del aktivnosti projekta Pridobivanje splošnih in poklicnih kompetenc ter projekta Dejavnosti informiranja in svetovanja ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja.

Konferenco so sofinancirali Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Dogodek je bil za vse udeležence BREZPLAČEN.

VIDEO in PPT predstavitve:

Mediji o dogodku:

Medijski pokrovitelj:

delo logo                                 zdruzenje manager logo

Foto utrinki:

slike mednarodna konferenca 2018

* Avtor fotografij je Tjaša Vinkovič.