Vodja izmene m/ž

Šumer d.o.o.

 • Datum objave: 8. 8. 2022
 • Prijave do: 7. 9. 2022
 • Kraj dela: Ljubečna
Nazaj na seznam

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.

Šumer d.o.o.

Podjetje Šumer d.o.o. pokriva vsa področja industrije, in sicer od razvoja, izdelave, trženja in servisiranja izdelkov, ki so namenjeni tako domačemu kot tujemu trgu. Posredno je mogoče najti izdelke podjetja na skoraj vseh tržiščih sveta, saj so izdelki deli končnih proizvodov velikih multinacionalk. Podjetje ima lasten razvoj izdelkov in svojo raziskovalno skupino, ki je registrirana pri ARRS. 

Opis delovnega mesta

 
 • vodi, organizira in koordinira delo celotne izmene v proizvodnji v skladu s proizvodnimi plani in navodili,
 • razporeja delavce in jih usmerja,
 • organizira, izvaja in zagotavlja izvajanje dela v skladu s Poslovnikom kakovosti in navodili nadrejenega,
 • nadzira potek in izvajanje dela kakovostno in količinsko,
 • evidentira rezultate kontrol, ki jih izvaja ter jih priloži k delovni dokumentaciji,
 • ažurno vodi dnevnik proizvodnje, predpisane evidence in jih posreduje nadrejenemu,
 • pripravlja in daje predloge za izboljšanje postopkov procesa dela predlaga ukrepe za reševanje problemov,
 • sodeluje pri uvajanju novega izdelka ali spremembe v redno proizvodnjo,
 • upošteva postopek potrjevanja prvega kosa,
 • potrdi prvi kos in zagotovi opravljanje dela v skladu s potrjenim kosom,
 • v sodelovanju z vodjo skladišča in planerjem kalkulantom usklajuje potrebe po materialu in ostalih predmetih dela (orodja, stroji…),
 • organizira sprotna nujna popravila in obvesti oddelek vzdrževanja,
 • ocenjuje in ugotavlja rezultate dela podrejenih ter vodji proizvodnje predlaga plačo iz naslova stimulacije osebne uspešnosti,
 • sodeluje pri usklajevanju aktivnosti med vsemi enotami proizvodnja, tehnologija, vzdrževanje, kakovost, nabavo, pripravo dela in komercialo ter zagotovi izvedbo dogovorjenega,
 • skrbi za človeške vire (sodelovanje pri izboru, izobraževanje, napredovanje, motivacija, skrb za razvoj človeških virov, predlaga vrsto izobraževanja…),
 • spodbuja podrejene h kakovostnemu in učinkovitejšemu opravljanju dela,
 • delo v skladu z zahtevami standarda ISO/TS 16949:2009 in internimi akti,
 • ostala dela po navodilu nadrejenega.
Delovni čas
polni delovni čas

Pričakujemo

Zahtevana izobrazba
V., VI/1., VI/2.
Zahtevane delovne izkušnje
1 - 3 let
 
 • pripadnost podjetju in pozitiven odnos do sprememb,
 • komunikativnost in pripravljenost za timsko delo,
 • opravljanje in dokončanje podanih del in nalog,
 • fleksibilnost in odzivnost.

Ponujamo

 
 • možnost zaposlitve za nedoločen čas z možnostjo podaljšanja,
 • zaposlitev za polni delovni čas,
 • samostojno delo,
 • možnost dodatnega izobraževanja,
 • dvoizmensko delo.
Poskusno delo:
6 mesecev
Mesečno plačilo
po dogovoru

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.