Strokovni svetovalec I - razvijalec programske opreme (m/ž) v Službi za programiranje in upravljanje aplikacij

 • Datum objave: 7. 2. 2020
 • Prijave do:23. 2. 2020
 • Kraj dela: Ljubljana

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) ZAVOD ZA  POKOJNINSKO  IN  INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE objavlja naslednja prosta delovna mesta:

K017015 – 3531  STROKOVNI SVETOVALEC I- razvijalec programske opreme (m/ž) –  1 delovno mesto v Službi za programiranje in upravljanje aplikacij

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:
 • izvajanje nalog razvoja informacijskih rešitev v skladu z veljavno metodologijo, sodelovanje v projektnih skupinah
 • sodelovanje pri testiranju informacijskih rešitev
 • upravljanje in skrbništvo informacijskih rešitev, dokumentiranje

Pričakujemo

Od kandidata pričakujemo:

Za zasedbo delovnega mesta STROKOVNI SVETOVALEC I (m/ž), morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:

 • visokošolska izobrazba: diplomirani inženir računalništva in informatike VII/1 (m/ž) ali drug ustrezen poklic s VII/1 stopnjo izobrazbe
 • 3 leta delovnih izkušenj
 • poznavanje računalniških omrežij in informacijskih sistemov,
 • znanje Microsoft Office,
 • znanje slovenskega in tujega jezika

Zaželena znanja:

 • znanje podatkovnih baz, jezika SQL in orodij za načrtovanje in upravljanje podatkovnih modelov
 • znanje jezikov PL/SQL ali Java
 • osnovno poznavanje konceptov SOA in/ali BPM
 • osnovno poznavanje XML, HTML, WS, JS in povezanih tehnologij
 • odgovornost, natančnost, zanesljivost, komunikativnost, razvojna usmerjenost in samoiniciativnost pri delu
 • sposobnost timskega dela
 • sposobnost logičnega in analitičnega razmišljanja
 • poznavanje specifik informatike v večjih sistemih

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:

Ponujamo vam dinamično, strokovno in odgovorno delo, dodatna izobraževanja in usposabljanja v stroki ter možnost osebnega in strokovnega razvoja v urejenem, razvojno usmerjenem in tehnološko naprednem delovnem okolju.

Z izbranimi kandidati bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in šest mesečnim poskusnim delom.

Oblika zaposlitve ali sodelovanja
zaposlitev za nedoločen čas
Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev in obveznimi prilogami pošljite na elektronski naslov: kadri@zpiz.si ali po pošti na naslov: ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Služba za razvoj kadrov in upravljanje poslovnih procesov, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana, s pripisom: »prijava na razpis IT«.

Rok za oddajo vlog je 23. 2. 2020. Vloga se šteje za pravočasno, če je poslana priporočeno najkasneje zadnji dan roka (23. 2. 2020). Formalno nepopolne prijave v razpisnem postopku ne bodo upoštevane.

Prijava kandidatke ali kandidata mora obvezno vsebovati:

 • kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj,
 • izpolnjenim obrazec, ki je sestavni del razpisa in se nahaja TUKAJ,
 • izjava o izpolnjevanju pogojev, ki se nahaja TUKAJ
 • dokazila o izpolnjevanju pogojev (kopija diplome in dokazilo o delovnih izkušnjah),
 • navedbo delovnega mesta, za katerega kandidat kandidira (naziv delovnega mesta in službe).

Strokovno usposobljenost kandidatov bo zavod presojal na podlagi navedb v prijavi, priloženih dokazil in pogovora z vabljenimi kandidati ter s pisnim preverjanjem kandidatovega znanja, če bo to potrebno.

Nazaj na seznam