Strokovni sodelavec VII/2 (I) v Oddelku za pravne naloge in javna naročila m/ž

AJPES

 • Datum objave:25. 5. 2023
 • Prijave do: 4. 6. 2023
 • Kraj dela: Ljubljana, Vič
Nazaj na seznam

AJPES

Si želite novih izzivov? Ste ustvarjalni, inovativni in se zanimate za dinamično delo v tehnološko razvitem delovnem okolju? Če ste na vprašanja odgovorili pritrdilno, vas v Službi za pravne, kadrovske in druge splošne naloge vabimo k prijavi na prosto delovno mesto

Opis delovnega mesta

 
 • vodenje najzahtevnejših postopkov in spremljanje predpisov s področja dela,
 • odgovornost za področje nepremičnin in upravljavstva nepremičnin (pregled in vpisi v zemljiško knjigo, pregled in vpisi v GURS, spremljanje podatkov ter poročanje v druge javne evidence),
 • izvajanje nalog s področja varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja (pregledi vlog, priprava pozivov za dopolnitev, spremljanje teka rokov, priprava predlogov odločb in sklepov),
 • priprava in usklajevanje internih aktov s področja dela,
 • priprava pogodb, spremljanje poteka izvršilnih in stečajnih postopkov,
 • priprava pravnih mnenj in poročil s področja dela,
 • sodelovanju pri izvajanju projektnih nalog,
 • sodelovanje pri pripravi predpisov, navodil in drugih aktov s področja dela službe,
 • sodelovanje pri pripravi predpisov s področja dela,
 • sodelovanje z organizacijskimi deli AJPES in drugimi institucijami,
 • predlaganje novih organizacijskih rešitev in racionalizacija postopkov dela v službi,
 • samostojno izdelovanje najzahtevnejših informacij, analiz in poročil s področja dela,
 • vodenje in odločanje v pravnih in upravnih postopkih,
 • vodenje in odločanje v postopkih o prekrških in
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela službe.
Delovni čas
polni delovni čas

Pričakujemo

Zahtevana izobrazba
VII.
Zahtevane delovne izkušnje
6 - 9 let
 
 • najmanj 6 let delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu iste stopnje izobrazbe ali za eno stopnjo nižje;
 • strokovni izpit iz upravnega postopka za vodenje in odločanje na drugi stopnji;
 • preizkus znanja za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških;
 • tekoče znanje slovenskega jezika;
 • znanje angleškega jezika.


V primeru, da kandidat nima opravljenega strokovnega izpita in preizkusa, mora strokovni izpit iz upravnega postopka opraviti v treh mesecih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, preizkus znanja za vodenje in odločanje v postopkih o prekrških pa v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo z znanstvenim magisterijem ali doktoratom. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja zahtevane izobrazbe.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem zakonodaje na področju urejanja nepremičnin, varstva osebnih podatkov, dostopa do informacij javnega značaja in povezane zakonodaje, ki imajo najmanj 3 leta delovnih izkušenj na navedenih področjih. Zaželeno je, da ima kandidat vozniški izpit B kategorije.

Pričakovane kompetence kandidata: pričakujemo samostojnost, logično in analitično razmišljanje, interdisciplinarnost, samoiniciativnost, samoorganiziranost, ustvarjalnost in inovativnost, timsko delo, vodstvene sposobnosti, strokovnost in funkcionalno usposobljenost, zavzemanje za kakovost, pripadnost in etičnost, komuniciranje ter natančnost.

Ponujamo

 
 • zagotovljeno mentorstvo ob uvajanju;
 • po uspešno opravljenem poskusnem delu je možno občasno opravljanje dela na domu;
 • osnovni plačni razred delovnega mesta: 41 (oz. bruto: 2.209,43 €).
Oblika zaposlitve ali sodelovanja
zaposlitev za določen čas
Poskusno delo:
6 mesecev
Mesečno plačilo
2000 - 2500 € bruto

Prijava na delovno mesto

Vabimo vas, da pisne ponudbe s kratkim življenjepisom, opisom strokovnih znanj, pridobljenih veščin in delovnih izkušenj ter s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih razpisnih pogojev pošljete na naslov AJPES, Služba za pravne, kadrovske in druge splošne naloge, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, z označbo »STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp@ajpes.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrane kandidate bomo o izbiri po elektronski poti pisno obvestili v osmih dneh po zaključenem postopku izbire na elektronski naslov kandidata, ki ga je sporočil v ponudbi za namen obveščanja o neizbiri. Za dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pokličete v kadrovsko službo AJPES na tel. št. 01/4774-226 (Eva Traven), o delovnem področju razpisanega delovnega mesta pa pokličite na tel. št. 01/4774-146 (Simon Krampač).