Samostojni projektni inženir (m/ž)

HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o.

 • Datum objave:22. 6. 2022
 • Prijave do:31. 7. 2022
 • Kraj dela: Trbovlje
Nazaj na seznam
Nosilna slika za predstavitev delovnega mesta

HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o.

HSE d. o. o. je že od ustanovitve dalje gonilna sila razvoja slovenskega elektrogospodarstva, na evropskih trgih pa enakovreden tekmec največjim in najboljšim v svoji panogi. Poleg slovenskega smo namreč aktivni tudi na osemnajstih tujih trgih električne energije. Z razvejano poslovno mrežo skrbimo za količinsko rast in geografsko širitev poslovanja, razvoj in krepitev ugleda družbe in skupine HSE ter celotne Slovenije v Evropi.

 

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

In kaj bodo vaše glavne naloge?

 • koordinacija in izvajanje razvojnih, investicijskih in drugih projektov družbe in sHSE,
 • spremljanje izvajanja naložb v distribuirano proizvodnjo na ravni družbe in sHSE,
 • koordinacija in spremljanje projektov na nivoju skupine HSE v investicijski fazi,
 • izdelava in koordinacija izdelave predinvesticijske in projektne dokumentacije razvojnih in investicijskih projektov na ravni družbe in skupine HSE,
 • sodelovanje pri proučevanju poslovne upravičenosti posameznih projektov in naložb skupine HSE v JV Evropi,
 • vodenje projektov in sodelovanje v projektnih skupinah na ravni družbe in sHSE,
 • organiziranje in izdelovanje predlog za izboljšanje dela v organizacijski enoti,
 • izdelovanje in sestavljanje poročil, dokumentov, navodil in internih predpisov,
 • organiziranje in koordiniranje izdelave analiz stanja opreme, letnih pregledov vzdrževanja in ostalih dokumentov za potrebe proizvodnje električne energije.

Pričakujemo

Od kandidata pričakujemo:

Razpisujemo delovno mesto za vse:

 • ki imate izkušnje s projektiranjem, izvedbo in zagonom objektov s področja OVE,

 • ki imate izkušnje z vodenjem projektov po modelu FIDIC pogodb,
 • ki imate izkušnje s snovanjem konceptov in tehničnih specifikacij tehnoloških postrojenj,
 • ki so vam nove stvari in delo na razvojnih projektih strast,
 • ki vam široko razmišljanje na področju tehnoloških objektov ni tuje,
 • ki vam tudi uporaba naprednih programskih orodij ni tuja,
 • ki ste prepričani, da s sodelovanjem dosežemo več,
 • ki verjamete, da je multidisciplinarni pristop prava pot.

Medse vabimo strokovnjake:

 • ki ima vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju vodenja energetskih projektov,  
 • ki ima opravljen strokovni izpit na IZS - ni pa pogoj,
 • ki pozna tehnologije OVE,
 • ki pozna postopke priprave in izvedbe energetskih projektov, ima izkušnje pri vodenju energetskih projektov ter pozna nacionalno in evropsko zakonodajo,
 • ki uživa v delu v timu, je komunikativen, sposoben dela z ljudmi, kreativen in ima organizacijske sposobnosti,
 • ki zna svoje delo predstaviti v vsaj enem tujem jeziku,
 • ki zna napredno delati z računalnikom,
 • ki imajo tehnično, ekonomsko ali drugo ustrezno izobrazbo stopnje najmanj 6/2 ali višjo.

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s šestmesečnim poskusnim delom.

Kraj opravljanja dela bo na sedežu družbe HSE d.o.o., Koprska ulica 92, Ljubljana in po drugih enotah družb v skupini HSE.

Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da svojo vlogo z življenjepisom in dokazili oddate izključno preko spletne strani do vključno 31. 7. 2022.