Sales Manager for Slovenia / Prodajni predstavnik za Slovenijo (m/ž)

RA SOFTWARE S.R.O.

 • Datum objave: 8. 11. 2021
 • Prijave do: 3. 12. 2021
 • Kraj dela: remotely / na daljavo
Nazaj na seznam

RA SOFTWARE S.R.O.

If you are looking for a fast-growing, international environment to make your sales skills come to light, you should read further!

Forscope is a fast growing international company which has been present in the EU market since 2016. From the very beginning, the company has focused on providing cost-effective software solutions in B2B and B2C segments. We sold our Software to more than 100 000 customers on 11 European markets.

You would be joining a young team of software experts, sales professionals, marketing managers and more, as we currently have more than 40 employees.

Our employees are encouraged to think outside the box as we aim to provide solutions to any requests our clients may have.

About the position:

You will work 100% remotely, which means that you are highly flexible and can organise your work day as it suits you. It is important that you know how to prioritize and manage your time successfully. All communication will take place via video calls, chats and emails. Also you will be meeting potential and existing partners face to face by traveling around Slovenia.

 


Če iščete hitro rastoče mednarodno podjetje, kjer bodo lahko vaše prodajne veščine zasijale, berite dalje!

Podjetje Forscope je na trgu EU prisotno od leta 2016.. Od samega začetka smo se osredotočali na zagotavljanje stroškovno učinkovitih programskih rešitev v B2B in B2C segmentih. Programsko opremo smo prodali več kot 100.000 strankam na enajstih evropskih trgih.
Pridružite se mladi ekipi strokovnjakov za programsko opremo, prodajnim kot tudi marketinškim ekspertom ter drugim, saj imamo trenutno več kot 40 zaposlenih. Naše zaposlene spodbujamo k razmišljanju izven okvirov, saj želimo uspešno rešiti vsa vprašanja, ki jih imajo naše stranke.

O delovnem mestu:

Delo poteka na daljavo, tako da si svoj dan lahko organizirate, kot vam ustreza. Vsa komunikacija bo potekala preko video klicev, klepetov in e-pošte. Prav tako pa boste potovali po Sloveniji ter se sestajali s potencialnimi in obstoječimi partnerji.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

Main responsibilities:

 • Drive growth and build the sales pipeline in Resseler and B2B segments
 • Cold calling, reaching out to leads and closing new partnerships
 • Market research and identifying opportunities
 • Review of the databases of public and private procurements (tenders) and ensure our direct or indirect (through partners) participation in them.
 • Build long-lasting and productive relationships with clients by understanding their business’ needs
 • Identifying and driving the development of new opportunities, promoting solutions to customers
 • Travel around Slovenia to meet the prospects and existing partners.

Glavne naloge:

 • Spodbujati rast in zgraditi prodajni načrt v Reseller in B2B segmentih
 • Pridobivanje novih korporativnih strank
 • Tržne raziskave in prepoznavanje priložnosti
 • Pregled zbirk podatkov javnih in zasebnih razpisov in zagotovitev našega neposrednega ali posrednega (prek partnerjev) sodelovanja v njih.
 • Vzpostavitev dolgotrajnih in produktivnih odnosov s strankami, z razumevanjem potreb njihovega poslovanja
 • Potovanja po Sloveniji in spoznavanje potencialnih kot tudi obstoječih strank
Delovni čas
polni delovni čas

Pričakujemo

Od kandidata pričakujemo:

What we are looking for in the ideal candidate:

 • At least 2 years of experience in sales or marketing
 • Experience with public and private tenders are plus
 • Excellent knowledge of Slovenian language
 • English knowledge at least on active B2 level (communication with clients, suppliers and colleagues)
 • Problem solver with effective persuasion skills
 • Ability to work independently
 • Highly motivated and detail-oriented
 • Interest in software or IT 

 Kaj iščemo pri idealnem kandidatu:

 • Najmanj 2 leti izkušenj na področju prodaje ali trženje
 • Izkušnje z javnimi in zasebnimi razpisi so plus.
 • Odlično znanje slovenskega jezika
 • Znanje angleščine na aktivni ravni B2 (komunikacija s strankami, dobavitelji in sodelavci)
 • Reševanje problemov z učinkovitimi sposobnostmi prepričevanja
 • Sposobnost samostojnega dela
 • Motiviranost in usmerjenost k rezultatom
 • Zanimanje za programsko opremo ali IT

 

 

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:

What we are offering:

 • Full-time arrangement
 • An opportunity to work with an interesting and unique product (used-software licenses) that saves customers lots of money.
 • Competitive salary - consisting of fixed component (50% of wage) and motivation bonus (50% of wage) 
 • Working with a motivated, young, friendly and supportive team
 • Dynamic and fast-moving international atmosphere
 • Training and professional development
 • Flexible working hours, home office
 • Remote cooperation in your country (as a Freelancer/Contractor)

 Kaj ponujamo:

 • Polni delovni čas 
 • Priložnost za delo z zanimivim in edinstvenim produktom (sekundarna programska oprema), ki strankam prihrani veliko denarja.
 • Konkurenčna plača - sestavljena iz fiksne komponente (50% plače) in motivacijskega dodatka (50% plače)
 • Delo z motiviranim in mladim kolektivom
 • Dinamično in hitro rastoče mednarodno okolje
 • Usposabljanje in strokovni razvoj
 • Prilagodljiv delovni čas, domača pisarna
Oblika zaposlitve ali sodelovanja
pogodbeno delo
Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Applications with your CV are accepted via Optius portal until 3. 12. 2021.


Prijave z vašim življenjepisom sprejemamo preko portala Optius, do 3. 12. 2021.