Področni podsekretar – Vodja Oddelka za razvoj namenske programske opreme in vodenje projektne pisarne, šifra I017054 (m/ž)

AJPES

 • Datum objave: 7. 1. 2022
 • Prijave do:17. 1. 2022
 • Kraj dela: Ljubljana
Nazaj na seznam

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.

AJPES

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih Ur. list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A) AJPES objavlja javno objavo prostega delovnega mesta v Centrali AJPES Ljubljana, v Službi za informacijsko tehnologijo

PODROČNI PODSEKRETAR – Vodja Oddelka za razvoj namenske programske opreme in vodenje projektne pisarne, šifra I017054  (m/ž)
-  za nedoločen čas

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:
 • vodenje Oddelka za razvoj namenske programske opreme in vodenje projektne pisarne;

 • načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadziranje izvajanja nalog s področja dela;
 • komuniciranje z notranjimi in zunanjimi javnostmi s področja dela;
 • vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah;
 • sodelovanje in vodenje projektnih skupin na internih, medinstitucionalnih in mednarodnih projektih;
 • upravljanje s katalogi znanja in knjižnicami skupnih programskih modulov;
 • upravljanje projektne dokumentacije in arhiva projektov;
 • pomoč vodjem projektov pri pripravi projektnih dokumentov;
 • poročanje o napredku projektov in odstopanju od načrtov;
 • izdelovanje informacij in analiz s področja dela projektne pisarne;
 • izdelovanje in katalogiziranje projektne dokumentacije;
 • samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
 • izdelovanje navodil in drugih aktov za izvajanje nalog s področja dela;
 • dajanje pojasnil za izvajanje nalog s področja dela;
 • sodelovanje s poslovnimi subjekti in s pristojnimi institucijami;
 • sodelovanje pri pripravi predpisov s področja dela;
 • spremljanje razvoja na področju dela in dajanje predlogov za nove rešitve;
 • pripravljanje zahtevkov za računalniške rešitve in spremembe;
 • izdelovanje informacij in analiz s področja dela AJPES;
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela.

Pričakujemo

Od kandidata pričakujemo:

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 1. univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike oziroma magister informacijskih ved (druga bolonjska stopnja) ali druga ustrezna univerzitetna izobrazba oziroma strokovni magisterij (druga bolonjska stopnja) tehnične ali družboslovne smeri
 2. najmanj 6 let delovnih izkušenj
 3. tekoče znanje slovenskega jezika
 4. tekoče znanje angleškega jezika
 5. vozniški izpit B - kategorije
 6. 4 - mesečno poskusno delo

Kot delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je oseba pridobila z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe in delovne izkušnje, pridobljene z opravljanjem del na podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo z znanstvenim magisterijem ali doktoratom. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Od kandidatov pričakujemo: 

 • zaželeno je, da ima kandidat delovne izkušnje na področju razvoja namenske programske opreme in vodenja IT projektov;

 • zaželeno je, da ima kandidat delovne izkušnje iz področja obračuna opravljenih del, pregleda računov in vedenja postopka naročanja;
 • zaželeno je, da ima kandidat delovne izkušnje iz področja priprave osnutkov IT pogodb;
 • samostojnost; logično in analitično razmišljanje; interdisciplinarnost; samoiniciativnost; samoorganiziranost; ustvarjalnost in inovativnost; timsko delo; tržna usmerjenost; vodstvene in pogajalske sposobnosti;
 • strokovnost in funkcionalna usposobljenost; zavzemanje za kakovost; pripadnost in etičnost; komuniciranje; natančnost;

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:

Nudimo vam timsko delo v tehnološko razvitem in dinamičnem delovnem okolju in možnosti strokovnega izpopolnjevanja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih centrale AJPES Ljubljana, na naslovu Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, v Službi za informacijsko tehnologijo - Oddelku za razvoj namenske programske opreme in vodenje projektne pisarne.

Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Oglas ni več objavljen.