Področni podsekretar (m/ž) v sektorju za izvajanje dejavnosti, v oddelku za finance in računovodstvo

Prijava na delovno mesto

Rok za prijavo na oglas je žal že potekel.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 – ZZSDT) Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, Ljubljana, objavlja prosto delovno mesto:

PODROČNEGA PODSEKRETARJA V SEKTORJU ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI, V ODDELKU ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (m/ž) DM 14.2

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:
 • pomoč pri organiziranju in koordinaciji dela oddelka,
 • računovodenje sklada – knjiženje in kontrola finančnih podatkov ter izdelava računovodskih izkazov in drugih predpisanih poročil iz področja dela,
 • priprava najzahtevnejših sistemskih rešitev, analiz, poročil in drugih najzahtevnejših gradiv z delovnega področja oddelka,
 • sodelovanje pri upravljanju in nadzoru nad namenskim premoženjem,
 • pomoč pri nadzoru nad načrtovanjem financ in likvidnosti,
 • vodenje evidenc osnovnih sredstev,
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami,
 • pomoč pri pripravi finančnih načrtov in računovodskih poročil,
 • koordinacija in nadzor vodenja knjigovodstva sklada,
 • organiziranje in vodenje letnega popisa osnovnih sredstev,
 • spremljanje sprememb na področju zakonodaje in računovodskih standardov,
 • samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših nalog po nalogu vodje oddelka.

Pričakujemo

Od kandidata pričakujemo:

Zahtevana stopnja izobrazbe: raven VIII po SOK s področja ekonomije

Zahtevane delovne izkušnje: najmanj šest (6) let delovnih izkušenj

Drugi pogoji:

 • znanje uradnega jezika,

 • znanje tujega jezika, 
 • računalniška pismenost,
 • kandidat ni bil obsojen kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Zaželene so izkušnje s področja računovodenja v javnem sektorju.

Delovne izkušnje so delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami - potrdili, iz katerih je razviden čas, vsebina opravljenega dela in na kateri stopnji izobrazbe je bilo delo opravljeno.

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:

Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s šestmesečnim poskusnim delom, s polnim delovnim časom.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, v Ljubljani.

Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Rok za prijavo na oglas je žal že potekel.

Nazaj na seznam