Natakar (m/ž) na petzvezdičnih križarkah v Evropi

Amplia lda

 • Datum objave:27. 10. 2023
 • Prijave do:26. 11. 2024
 • Kraj dela: Evropa
Nazaj na seznam

Amplia lda

AMPLIA je večnacionalna posredniška družba, ki posluje na štirih celinah (v Ameriki, Afriki, Aziji in Evropi).
Smo strokovnjaki za načrtovanje poklicne poti in zaposlovanje strokovnjakov v gostinstvu v več državah (v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Združenih državah Amerike).
Sodelujemo z luksuznimi hotelskimi ustanovami, od letovišč do ekskluzivnih podeželskih klubov, hotelov s štirimi in petimi zvezdicami ter Michelinovih restavracij, ter z največjimi križarskimi družbami po vsem svetu.

AMPLIA Talents je uradni zastopnik družbe Viking River Cruises v Sloveniji. Iščemo ljudi, ki imajo izkušnje z delom v luksuznih gostinskih enotah/na križarkah ALI si želijo začeti poklicno pot v tem živahnem sektorju.

KANDIDATOM NE ZARAČUNAVAMO PRISTOJBINE

Zaposlujemo strokovnjake za delo v družbi Viking River Cruises z rečnimi plovbami po Evropi, in sicer za naslednje oddelke: kuhinja (pomočnik glavnega kuharja, linijski kuhar, kuhar začetnik, pomivalec posode), hrana in pijača (natakar, barman), gospodinjstvo in recepcija (skrbnik gostov). Kot del te ekipe boste pripadali najuglednejši križarski družbi na svetu, ki organizira vrhunska petzvezdična oceanska in rečna križarjenja.

Več o družbi AMPLIA:  www.ampliatalents.com

SPREMLJAJTE NAS:

 • Facebook: @amplia.talents
 • Instagram: @amplia.talents
 • LinkedIn: @ampliatalents

Širimo obzorja!


 

AMPLIA is a multinational company that intervenes in 4 Continents (America, Africa, Asia and Europe).
We are specialists in career management and recruitment of professionals in Hospitality to several countries (Europe, Middle East and United States of America).
We collaborate with luxury hotel establishments, from Resorts to exclusive Country Clubs, 4* and 5* Hotels, award-winning and Michelin-starred Restaurants, as well as for the largest cruise companies worldwide.

AMPLIA Talents is Viking River Cruises official representative in Slovenia. We are searching for people with Experience in luxury hospitality units/cruises OR with motivation to start a career in this passionate sector.

WE DO NOT CHARGE ANY FEE TO THE CANDIDATES

Opis delovnega mesta

 
 • Zaposlujemo strokovnjake za delo v družbi Viking River Cruises z rečnimi plovbami po Evropi, in sicer za oddelek hrane in pijače: natakar in barman
 • Kot del te ekipe boste pripadali najuglednejši križarski družbi na svetu, ki organizira vrhunska petzvezdična oceanska in rečna križarjenja.
 • Vsi Z IZKUŠNJAMI z delom na križarkah v hotelih boste prejeli privlačno ponudbo (glejte spodnji razdelek PLAČA).
 • BREZ IZKUŠENJ – Če nimate izkušenj na tem področju ali v vrhunskem gostinstvu, vendar želite začeti poklicno pot, vam naš partner zagotavlja plačano usposabljanje pri priznanih strokovnjakih. Po približno treh do štirih tednih usposabljanja (z nastanitvijo, prehrano in dodatkom za učenje v višini 125 EUR (evrov) na teden ter diplomo, ki jo izda delodajalec), boste lahko začeli delati na področju, za katero se prijavljate.

 

 • We are recruiting professionals for Viking River Cruises with river routes in Europe, for F&B department: Waiter and Bar Waiter
 • By being part of this team, you will belong to the most rewarded cruise company in the world, high-end and top 5* Cruises, with ocean and river cruises.
 • Anyone WITH EXPERIENCE in Cruises or high-end hotels will receive an attractive proposal (see below SALARY).
 • WITH NO EXPERIENCE - If you don't have experience in the area or high hospitality, but want to start a career, our partner provides paid training given by qualified trainers. After approximately 3 to 4 weeks of training (with accommodation, meals and a learning bonus of 125€ (euro) per week; diploma offered by employer), you will be able to start working in the area you apply for.

Pričakujemo

 
 • razpoložljivost za razgovor z družbo AMPLIA januarja in februarja 2023 ter za delo v naslednji sezoni od marca do decembra 2023 (o mesecih, ko boste na voljo za delo, se lahko dogovorimo);
 • zaželene so poklicne izkušnje na delovnem mestu, za katero se prijavljate;
 • možnost začetka poklicne poti v gostinstvu na petzvezdični križarki;
 • visoka raven znanja angleščine, zlasti v smislu sporazumevanja;
 • sposobnost dela v skupini;
 • razpoložljivost in prilagodljivost, kar zadeva urnik dela/delo v izmenah;                                                                                         
 • empatičnost in veselje do stikov s potniki

 

 • Available to do the interview with AMPLIA in January and February 2023 and join next season from March to December 2023 (we can negotiate the months that you will be available to work);
 • Preferably with professional experience in the position you are applying for;
 • Possibility to start a career in the hospitality industry in the context of a 5 stars cruise;
 • Good level of English, especially in terms of communication;
 • Ability to work in a team;
 • Be available and have schedule/shift flexibility;
 • Empathetic person who enjoys interacting with customers.

Ponujamo

 

PONUDBA IN PLAČILO:

 • pogodbo boste podpisali neposredno z družbo Viking River Cruises;

 • za kandidate BREZ IZKUŠENJ. Razgovori bodo potekali januarja in februarja 2023, da se zagotovi vaša prisotnost v skupinah za usposabljanje (januar, februar in marec 2023), ki traja od tri do štiri tedne; po uspešno opravljenem usposabljanju lahko sezono začnete marca/2023. Usposabljanje za tiste, ki še nikoli niso delali v gostinstvu ali nimajo izkušenj z delom v petzvezdičnih hotelih ali na križarkah z enako razsežnostjo

ALI

 • STROKOVNJAKE Z IZKUŠNJAMI. Če ste izkušen strokovnjak v gostinstvu, predhodno usposabljanje ni potrebno. V tem primeru bo vaša pogodba začela veljati naslednjo sezono marca in bo veljavna do decembra 2023. Razgovori z ekipo družbe AMPLIA bodo potekali januarja in februarja 2023;

 

 • plačane počitnice v času trajanja pogodbe. V povprečju boste za vsaka dva meseca dela dobili dva tedna plačanega dopusta. To je torej priložnost, da pridobite mednarodne izkušnje in ste hkrati doma, v povprečju vsaka dva meseca;
 • brezplačna nastanitev z dobrimi pogoji (samo dve osebi v sobi);
 • brezplačna prehrana;
 • stroški prvega in zadnjega potovanja v sezoni na križarko in nazaj bodo po uspešno končani poskusni dobi povrnjeni. Družba AMPLIA bo nudila podporo pri postopku prehoda in načrtovanju potovanj;
 • ta ponudba za zaposlitev bo obogatila vašo poklicno pot, tako da se boste po tej izkušnji lahko zaposlili v petzvezdičnem hotelu v Evropi ali ZDA ter se vrnili v Slovenijo z obsežnejšim in prepričljivejšim življenjepisom.

PLAČA = mesečna neto plača 1.856 EUR (evrov) po zakonsko določenih odbitkih. Bruto plača 2.477 EUR (evrov)/mesec.


 

 • You will sign the contract directly with Viking River Cruises;
 • For WHO DO NOT HAVE EXPERIENCE. The interviews are made in January and February 2023 to guarantee your presence in Training Groups (January, February and March 2023), with duration of 3 to 4 weeks; after the training course is completed with success you can start the season in March/2023. Training for who never worked in Hospitality or do not have experience in 5 stars Hotels or Cruises with the same dimension

OR

 • PROFESSIONALS WITH EXPERIENCE. If you are an experienced hospitality professional, you do not need previous training. By this reason your contract will begin next Season from March to December 2023. Interviews are made with AMPLIA's team in January and February 2023;
 • Paid Vacations during the contracting period. In average, for every 2 Months onboard we will benefit of 2 weeks holiday paid. So this is an opportunity to have international experience and at same time be at home in every 2 months;
 • Accommodation provide free of charge and with good conditions (only 2 people per room);
 • Food provided free of charge;
 • The first and last trip of the season, to and from the Cruise Ship, will be reimbursed after the successful completion of the probation period. AMPLIA will support the transition process and travel planning;
 • This job offer will add value to you Resume, so after that experience you can be placed in a 5* Hotel in Europe or USA, as well return to Slovenia with a broaden and stronger CV.

SALARY = 1.856€ (euro) Monthly Net Salary, after legal discounts. Gross Salary 2.477€ euros/month.

Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Prijave sprejemamo na e-mail nunosilva@ampliatalents.com najkasneje do 26. 11. 2023.