Delovodja (m/ž)

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.

 • Datum objave:15. 11. 2021
 • Prijave do: 5. 12. 2021
 • Kraj dela: Ljubljana
Nazaj na seznam

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.

JP VOKA SNAGA  smo ustanovljeni za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb, z namenom zagotavljanja kakovostnega bivalnega okolja, kar nam jasno opredeljuje temeljne okvire našega poslanstva. Smo tim, ki prebivalcem mesta Ljubljana z okolico zagotavlja oskrbo s čisto pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter urejanje in čiščenje javnih površin.

Smo družbeno odgovoren tim z dolgoletno, več kot 100 letno, tradicijo delovanja, ki k izvajanju komunalnih dejavnosti pristopa celovito, odgovorno, razvojno in trajnostno.

K sodelovanju vabimo dva nova sodelavca na delovnem mestu: »Delovodja« (m/ž), v Službi vzdrževanja vodovodnega omrežja, Sektorja vodovod.

Opis delovnega mesta

Naloge in odgovornosti:

Delo obsega: načrtovanje in organiziranje ter vodenje gradbenih del pri vzdrževanju javnega vodovodnega omrežja, hišnih vodovodnih priključkov in hidrantov, vodenje gradbenih dnevnikov in delovne dokumentacije s področja, priprava katastra – obstoječi komunalni vodi, aktivno sodelovanje z zunanjim izvajalcem gradbenih del in pri izvajanju montažnih del na terenu, razporejanje dnevnih del/gradbenih izkopov, preverjanje uspešnosti in realizacije opravljenih gradbenih del, zagotavljanje in skrb za nošenje varnostne opreme na delovišču, izvajanje in opozarjanje na dela pri prometni obremenitvi, kontrola izvajanja del v skladu s sanitarno tehničnimi zahtevami procesa oskrbe s pitno vodo, preverjanje in izvajanje ter evidentiranje gradbenih izmer izkopov, evidentiranje gradbenih odpadkov, terenski ogledi in dogovori s strankami glede možnosti izvedb gradbenih posegov, izvajanje ogledov in izmer zaradi dokončne sanacije prekopanih površin.

Pričakujemo

Od kandidata pričakujemo:
 • V. st. strokovne izobrazbe – gradbene ali druge ustrezne smeri;
 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja;
 • vozniški izpit B kategorije;
 • poznavanje dela z računalnikom v okolju Windows.

Ponujamo

Delovno mesto ponuja:
 • dinamično in ustvarjalno delovno okolje
 • možnost strokovnega razvoja z izobraževanjem in pridobivanjem novih znanj
 • zagotavljanje številnih ukrepov družini prijaznega podjetja za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja
 • zaposlitev za določen čas dvanajst (12) mesecev, s polnim delovnim časom

Postopek izbora vključuje tudi praktični preizkus.

Delovno mesto

Prijava na delovno mesto

Vaše pisne prijave z dokazili pričakujemo do vključno 5. 12. 2021 na tanja.ulcar@vokasnaga.si. ali na JP VOKA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana z obveznim pripisom delovnega mesta "razpis Delovodja".

Za morebitne dodatne informacije vam je na voljo Tanja Ulčar, tel. št. 01 5808 242.