Trgovina

Trgovina

O trgovini govorimo takrat, ko trgovec oz. prodajalec ponuja za plačilo ali za drugo blago, svojo storitev ali blago. Ločimo prodajo blaga na drobno, na debelo, prodajo v velikih trgovskih centrih, na specializiranih oddelkih in v malih trgovskih družbah. Tudi trgovina se v obdobju digitalizacije spreminja, saj se vse bolj njena dejavnost seli na splet (spletna prodajalna, spletna prodaja). 

Trgovina je  v Sloveniji zelo pomembna gospodarska panoga, saj ustvari skoraj 35 % prihodkov prodaje gospodarstva in zaposluje nekaj manj kot 18 % zaposlenih. Dejavnost se opravlja v prodajalni ali na ustrezno urejenem prostoru ob prodajalni.

Izobraževanje

Za opravljanje poklica prodajalec ni predpisane izobrazbe, želena pa je zaključena srednja poklicna izobrazba, program trgovec za poklic prodajalec, ki traja 3 leta z zaključeno poklicno maturo in s katero se pridobi četrto stopnjo izobrazbe oz. strokovni naziv trgovec – prodajalec. Program je zastavljen tako s teoretičnim in praktičnim delom, ki traja 6 mesecev.

Namenjen je vsem tistim, ki jih veseli trgovski poklic, delo z ljudmi pa jim ne predstavlja posebnih težav in so komunikativni.
Po zaključnem izobraževanju za poklic trgovec, je možno nadaljevati izobraževanje po programu ekonomski tehnik – PTI in traja še dodatni 2 leti.

S pridobitvijo poklica trgovec-prodajalec je novo zaposleni usposobljen za:

  •  izvajanje nalog trgovinskega poslovanja in urejanja tržnega prostora,
  • spremljanje konkurence in njene ponudbe,
  • oblikovanje prodajne cene glede na tržne pogoje,
  • pošteno in etično delo s kupci,
  •  komuniciranje s kupci,
  • svetovanje kupcem,
  • samostojno in timsko delo. 

Zaposlitev

Poklic trgovca sodi med najstarejše. Prodajalec svoje delo opravlja v prodajalni in izven nje. Prodaja lahko v kiosku, v prodajalni, v samopostrežni prodajalni, blagovni hiši, diskontu, veleblagovnici in v nakupovalnem centru. Prodajalec prodaja lahko tako živila kot neživila (npr. pohištvo, gradbeni material, igrače, kozmetiko, tekstil, obutev, elektroniko… ), ter storitve (poklici: frizer, pediker, mizar, ITK storitve, avtomehanik, mizar).
Vpliv prodajalcev na uspešno prodajo izdelkov je dandanes pomemben, zato so dobri prodajalci na trgu dela zelo iskani. Delodajalci, ki imajo stalne potrebe po prodajalcih so npr. Spar, Mercator, Lidl, Eurospin, E. Leclerc, Bauhaus, Lesnina, Momax, Merkur trgovina, Harvey Norman… kjer so poleg delovnih izkušenj zaželjene kompetence, sposobnosti in spretnosti kot so: informiranje in svetovanje kupcem, pogajalske sposobnosti, znanje tujih jezikov, računalniška znanja, …

Prosta delovna mesta

Na karierno zaposlitvenem portalu www.optius.com delodajalci najpogosteje objavljajo naslednja prosta delovna mesta: Prodajalec, Skrbnik polic, Blagajničar, Blagajnik, Prodajni svetovalec, Trgovec, Mesar, Vodja oddelka, Vodja izmene, Blagovni manipulant, Poslovodja, Vodja trgovine, Svetovalec pri prodaji, Komisionar.

Dobri delodajalci danes razumejo pomen gradnje blagovne znamke delodajalca (Employer Branding), zato vlagajo veliko časa v skrb in razvoj zaposlenih.

 

Viri:
https://sl.wikipedia.org/wiki/Trgovina
https://www.gov.si/teme/trgovinska-dejavnost/
https://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=1541&Filter= 

 

119 aktualna prosta delovna mesta