Odpoved pogodbe o zaposlitvi (delavec-delodajalcu)

Predem se odločite, da boste odpoved podali delodajalcu, je smiselno, da sami pri sebi dobro pretehtate in razmislite o razlogih za odhod.

Odgovorite si na vprašanja:

 • Kateri so vzroki za vaš odhod
 • Ali ste predhodno preverili vse možnosti glede boljših/drugačnih pogojev dela v podjetju
 • Pripravite si odgovor v primeru, da vam aktualni delodajalec ponudi boljše pogoje dela (višjo plačo, napredovanje, druge dodatne ugodnosti...)
 • Razmislite o vaši dosedanji karieri in kaj bi v življenju še radi dosegli
 • Razmislite o  vseh (pozitivnih in negativnih) plateh sedanjega in  novega delovnega mesta (plača, kraj dela, delovni čas, možnosti razvoja kariere in napredovanja...). Dobro pretehtajte in  se pogovorite z domačimi.

Zaposlena starejša ženska zapušča delovno mesto

KAKO NAPISATI ODPOVED

Pisna odpoved delovnega razmerja je obvezen dokument, ki ga ob odpovedi delovnega razmerja delodajalcu izda delavec. Pisanje odpovedi ni nič posebej zahtevnega, obstajajo pa določena osnovna pravila pisne odpovedi delovnega razmerja.

 1. Vaši podatki
 2. Podatki podjetja in ime in priimek osebe, na katero odpoved naslavljate
 3. Datum
 4. Obvestilo o prekinitvi delovnega razmerja
 5. Podpis

Obvestilo o prekinitvi delovnega razmerja je lahko kratko:

»Z dnem XY odpovedujem pogodbo o zaposlitvi, sklenjeno dne XZ, za delovno mesto XX.

Razlogov za odpoved vam ni treba podajati, razen če jih želite navesti z razlogom, da bi čim prej sporazumno zapustili delovno mesto (npr. Zaradi zdravstvenih težav ali zasedbe drugega delovnega mesta prosim za sporazumno odpoved pogodbe o zaposlitvi v čimkrajšem možnem času). Če delodajalec ni pripravljen na sporazumno odpoved, se moramo držati odpovednega roka.

Poskrbite, da pravočasno obvestite delodajalca o vaši nameri. Odpovedni rok je večinoma naveden v pogodbi o zaposlitvi. Če s pogodbo ni določen, morate upoštevati minimalni čas trajanja odpovednega roka, ki je določen z Zakonom o delovnih razmerjih oz. kolektivno pogodbo.

Če se le da, odpoved vročite osebno delodajalcu (vročite jo v kuverti). To je lahko ustrezna odgovorna oseba v  kadrovski službi ali v upravi podjetja, v manjših podjetjih direktor. Lahko jo pošljete tudi priporočeno po pošti. Odpovedni rok prične teči naslednji dan, ko delodajalec odpoved prejme.

Kljub pisni vročitvi je smiselno, da se z delodajalcem tudi osebno pogovorite. Na kaj se je potrebno pripraviti:

 • Dobro premislite, kaj želite ob odpovedi delodajalcu sporočiti.
 • Pripravite se na reakcijo. Če delodajalec prej ni bil seznanjen z vašim namenom, pričakujte različne odzive, lahko tudi neprijetne. Poskusite ostati mirni in sproščeni.
 • Lahko da bo delodajalec želel izvedeti čim več vzrokov za vašo odločitev. Pripravite si odgovor.
 • Zahvalite se za priložnost in omenite vaše pozitivne izkušnje v podjetju. V kolikor odhajate v neprijetnih okoliščinah, se izognite nespoštljivemu nagovarjanju delodajalca. Poskusite čim bolje zaključiti pogovor.
 • Ne pozabite se dogovoriti glede izplačila zadnje plače, regresa, potrdila o izkoriščenem dopustu, morebitnih priporočilih, …

OD ODHODU IZ PODJETJA

Če se le da, dokončajte najnujnejše in sodelujte s sodelavci pri uvajanju in predaji delovnih nalog. Pogovorite se s kolegi in se jim zahvalite za sodelovanje in podporo med vašim »bivanjem« v podjetju. Pomembno je, da ohranite dober odnos z delodajalcem. Ne zanemarite vaših vez s podjetjem, saj vam v prihodnosti lahko še kako koristijo. Prav tako se lahko zgodi, da se boste s sodelavci, ki jih zapuščate, srečali v novi službi ali ob drugih priložnostih. Poskusite ostati v stiku z vašimi sodelavci. Skušajte ohraniti stik z vsemi, s katerimi ste imeli delovne odnose, ne le z najtesnejšimi sodelavci. Nikoli ne veste, kdaj vam bo kdo lahko pomagal pri vaši nadaljnji karieri.

Pripravila: Mojca Tomšič, Optius.com