Prosta delovna mesta v podjetju Elektro Ljubljana d.d.

Elektro Ljubljana, d.d. opravlja omrežninsko (t.i. regulirano) dejavnost ter z elektroenergetsko infrastrukturo povezane tržne storitve.

Temeljna dejavnost Elektra Ljubljana d.d. je upravljanje elektrodistibucijske infrastrukture za distribucijo električne energije, ki poteka v okviru organizacijskih enot z naslednjimi nalogami: OE Obratovanje in razvoj distribucijskega omrežja - vodenje in obratovanje distribucijskega omrežja, - usklajevanje delovanja distribucijskega omrežja s prenosnim omrežjem, - transport električne energije po distribucijskem omrežju, - zagotavljanje vzdrževanja, razvoja in graditve distribucijskega omrežja, - izvajanje meritev in analiz na področju kakovosti napetosti električne energije. OE Storitve za uporabnike: - merjenje pretokov električne energije, - obračun električne energije in omrežnine, - zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja uporabnikom, - aktivnosti spodbujanja učinkovite rabe energije. OE Storitve na distribucijskem omrežju: - izvajanje storitev vzdrževanja in gradnje omrežja na distribucijskem omrežju, - trženje storitev, svetovanje in izvedbe del s področja načrtovanja, izgradnje, vzdrževanja in optimizacije distribucijskih in porabniških elektroenergetskih omrežij.

Naslov Slovenska cesta 56
Pošta1000
PoštaLjubljana
Telefon01 2304000
Emailinfo@elektro-ljubljana.si
Spletna stranelektro-ljubljana.si/
DejavnostElektro
Število zaposlenih500 do 999 zaposlenih
Davčna št.49977725
Matična št.5227992000
Več informacij o podjetjuhttps://www.bizi.si/ELEKTRO-LJUBLJANA-D-D

Vizija

Poslanstvo Zagotavljamo zanesljiv, varen, kakovosten in trajnosten distribucijski elektroenergetski sistem z združevanjem najsodobnejših storitev s področja oskrbe z električno energijo. Združujemo potrebe uporabnikov, lastnikov in zaposlenih. Vizija Z učinkovitimi, inovativnimi in celovitimi rešitvami na področju oskrbe z električno energijo ostajamo vodilni partner pri razvoju energetike na nacionalnem in lokalnih ravneh ter vodilna družba za upravljanje sodobnih energetskih infrastrukturnih omrežij s primernim donosom za lastnike in spodbujevalnim okoljem za zaposlene. Mrežimo s pozitivno energijo.

Storitve in/ali izdelki

Elektro Ljubljana je lastnik elektroenergetske infrastrukture, ki jo je s 1.7.2007 oddal v najem izvajalcu javne gospodarske službe SODO d.o.o.), za katerega v skladu s pogodbo o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev izvaja različne storitve: - vzdrževanje elektroenergetske infrastrukture in organiziranje dežurne službe, - vodenje in obratovanje elektrodistribucijskega omrežja, - razvoj, načrtovanje in vlaganje v elektroenergetsko infrastrukturo, - priprava in vodenje investicij, - spremljanje in ugotavljanje kakovosti oskrbe, - izvajanje merjenja električne energije, - izvajanje storitev dostopa do distribucijskega omrežja in drugih storitev za uporabnike, - izvajanje drugih storitev za potrebe SODO.