Včeraj objavljen razpis za Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je včeraj v okviru programa Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih objavil Javno povabilo za izvedbo projektov Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011 / 2012. Ponudbo na povabilo lahko oddajo pravne ali fizične osebe (samostojni podjetniki), ki so registrirani za opravljanje dejavnosti, in druge osebe zasebnega prava.

Vrednost javnega povabila je 4.000.000 evrov, odprto pa bo najmanj tri tedne. Ponudniki morajo predložiti izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec za izvedbo projekta UIZ 2011/2012 z izjavo o izpolnjevanju pogojev za oddajo ponudbe.

Novost pri javnem povabilu je, da bo izbor ponudnikov tokrat potekal glede na merila, ki bodo določena v javnem povabilu, in ne več po vrstnem redu prispetja ponudbe do porabe sredstev. Izbrane bodo tiste ponudbe, ki jim bo strokovna komisija v skladu z omenjenimi merili dodelila največ točk.

Javno povabilo je objavljeno na spletni strani sklada www.sklad-kadri.si.

Vir: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Kategorije: Novice za delodajalce