Subvencija za zaposlovanje starejših od 55 let

Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo Aktivni do upokojitve. Povabilo je namenjeno vsem delodajalcem, ki bodo zaposlili osebo starejšo od 55 let, da lahko pridobijo do 13.000 evrov. Na voljo je skoraj 1,5 milijona evrov subvencij.

Slovenija je pravzaprav po stopnji delovne aktivnosti starejših (v starosti od 55 do 64 let) na predzadnjem mestu v Evropi. Program javnega povabila Aktivni do upokojitve je namenjen spodbujanju zaposlovanja starejših brezposelnih oseb za nedoločen čas oz. do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev.

Kdo se lahko prijavi na javno povabilo in kako bo potekalo izplačilo subvencij?

Kandidirajo lahko delodajalci iz vse Slovenije, ki so pravne ali fizične osebe, poslovati morajo vsaj 1 leto in imeti vsaj enega zaposlenega (ta je lahko tudi samozaposlen, vendar nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi pri drugem poslovnem subjektu za več kot polovico polnega delovnega časa) in imeti poravnane vse obveznosti do Finančne uprave RS (FURS).

Ponudba se odda elektronsko, preko spletne strani Portal za delodajalce, od 13. septembra 2017 naprej, do porabe sredstev ali najdlje do 13. oktobra 2017. Delodajalci za zaposlitev starejše osebe od 55 let, za polni delovni čas, lahko pridobijo subvencijo 13.000 evrov.

Subvencija se izplača v dveh delih:

  • 10.000 evrov takoj po zaposlitvi, pri čemer je pomembno, da delodajalec ohrani zaposlitev najmanj 24 mesecev,
  • 3.000 evrov po izplačilu plače za 30. mesec zaposlitve, če je delodajalec zaposlitev po 24 mesecih ohranil še za vsaj 6 mesecev, to je skupaj 30 mesecev.

Kdo od brezposelnih bo imel prednost?

Sodelujejo lahko osebe, ki so stare najmanj 55 let in so na zavodu prijavljene kot brezposelne več kot en mesec. Prednost bodo imele osebe denarne socialne pomoči ali denarnega nadomestila za brezposelnost. 

Vir: www.data.si

Kategorije: Novice za delodajalce