Statistika prostih delovnih mest za prvo četrtletje 2014

V prvem četrtletju 2014 je bilo napovedanih dobrih 4.600 prostih delovnih mest, kar je okoli 200 delovnih mest več, kot jih je bilo v prejšnjem četrtletju, to je zadnje tri mesece leta 2013.

Kljub temu, da se število prostih delovnih viša, pa jih je še vedno za približno 300 manj kot v enakem obdobju lani.

Največ prostih delovnih mest je bilo najavljenih na področju gradbeništva in sicer nekaj več kot 1.000, sledi predelovalna dejavnost z 870 delovnimi mesti, v raznih poslovnih dejavnostih pa je bilo napovedanih 560 prostih delovnih mest.

V 1. četrtletju 2014 je bilo zasedenih povprečno okoli 673.000 delovnih mest, kar je nekje 900 več kot v prejšnjem četrtletju. V primerjavi s prvim četrtletjem prejšnjega leta, se je število zasedenih delovnih mest zmanjšalo za okoli 1.400, najizraziteje v trgovini (za 2.650), v gostinstvu (za okoli 700) in v predelovalnih dejavnostih (za okoli 370). Med zasedena delovna mesta ne štejemo takšnih delovnih mest, ki jih zasedajo osebe, ki so na bolniškem (nad 30 delovnih dni) ali porodniškem dopustu (prejemniki starševskega nadomestila), čeprav so te osebe sicer zaposlene. Takih oseb je bilo v tem četrtletju povprečno nekaj več kot 29.200. 


Pri zasedenih delovnih mestih je bilo zaznati vpliv sezone in koledarja v vseh področjih dejavnosti, razen v dejavnosti promet in skladiščenje ter v finančni in zavarovalniški dejavnosti.

Vir: Statistični urad Republike Slovenije


Preberite tudi:

Kategorije: Novice za delodajalce