Sprejeta je reforma trga dela

Z dnem 5. 3. 2013 je bil vendarle sprejet novi Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela.

Po sprejetju obeh zakonov vse strani priznavajo, da so bili kompromisi v glavnem doseženi. Pri pripravi samega zakona je bil prisoten predvsem posluh za prilagoditev globalnemu gospodarstvu, in če potegnemo črto, so delodajalci pridobili nekoliko več kot zaposleni.

Glavni namen novega Zakona o delovnih razmerjih je zmanjšanje segmentacije, obenem pa povečanje prožnosti trga dela, novela Zakona o urejanju trga dela pa posega predvsem na področje socialne varnosti.

Bistvene spremembe pri noveli Zakona o urejanju trga dela so predvsem na področju socialne pomoči. Tako med drugim prinaša možnost pridobitve pravice do denarnega nadomestila v trajanju 2 mesecev tudi za brezposelne osebe, mlajše od 30 let, ki so bile zaposlene vsaj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih. Uvaja možnost začasnega in občasnega dela za upokojence in prinaša možnost prijave delavca v evidenco iskalcev zaposlitve v času odpovednega roka in podaljšanje obdobja trajanja pravice do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do upokojitve iz enega na dve leti za starejše prejemnike denarnega nadomestila.

Povsem sveži Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) je del celovite reforme trga dela, katere namen je vzpostaviti primerno razmerje med ustrezno varnostjo delavcev in možnostjo učinkovitejšega prilagajanja razmeram na trgu. Z zmanjšanjem stroškov pri zaposlitvah za nedoločen čas na eni strani in finančnimi destimulacijami za uporabo pogodb za določen čas na drugi strani. Nova delovna zakonodaja zasleduje enega od bistvenih ciljev reforme - zmanjšanje segmentacije oziroma razdrobljenosti trga dela. Poenostavljajo se postopki v zvezi s sklenitvijo in prenehanjem delovnega razmerja ter zmanjšujejo administrativne ovire. Nova zakonodaja olajšuje prehajanje med delovnimi mesti oziroma deli pri delodajalcu in med delodajalci, torej omogoča boljšo notranjo fleksibilnost in fleksibilnost trga dela. Z namenom preprečevanja zlorab so predvideni ukrepi za zagotavljanje večje pravne varnosti vseh zaposlenih.

Zakon o delovnih razmerjih in novela o urejanju trga dela bosta začela veljati 30 dni po objavi v uradnem listu, torej predvidoma nekje v sredini aprila.

Vir: Racunovodja.com

Kategorije: Novice za delodajalce