Slovensko ogrodje kvalifikacij – orodje za razvoj vaše kariere!

Posamezniki svoje kvalifikacije pridobivajo s formalnim izobraževanjem, pa tudi z neformalnimi oblikami izobraževanja in usposabljanja.

Posamezniki svoje kvalifikacije (torej znanja, spretnosti in kompetence) pridobivajo s formalnim izobraževanjem, pa tudi z neformalnimi oblikami izobraževanja in usposabljanja. Izkazujejo jih z javnimi listinami, kot so diplome, spričevala, certifikati, potrdila. Za lažji pregled vseh kvalifikacij, ki jih je mogoče pridobiti v Sloveniji, je na voljo Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK). Slednji predstavlja enotni sistem kvalifikacij v Republiki Sloveniji za razvrščanje kvalifikacij v ravni glede na učne izide. Sestavlja ga 10 ravni. Namen SOK je doseči transparentnost in prepoznavnost kvalifikacij v Sloveniji in EU.

 Slovensko ogrodje kvalifikacij – orodje za razvoj vaše kariere!

V SOK so vključene tri vrste kvalifikacij:

  • izobrazbe, ki jih je mogoče pridobiti v splošnem, poklicnem in strokovnem izobraževanju ter visokošolskem izobraževanju,
  • poklicne kvalifikacije, ki jih je mogoče pridobiti po postopku za nacionalno poklicno kvalifikacijo, po programih poklicnega in strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter po študijskih programih za izpopolnjevanje in
  • dodatne kvalifikacije, ki dopolnjujejo usposobljenost posameznika na doseženi ravni in na določenem strokovnem področju ter so vezane na potrebe trga dela.

Deset ravni SOK se povezuje z osmimi ravnmi Evropskega ogrodja kvalifikacij (EOK) preko opisnikov ravni obeh ogrodij. Visokošolske kvalifikacije so uvrščene tudi v ravni Evropskega ogrodja visokošolskih kvalifikacij (EOVK). To omogoča primerljivost kvalifikacij znotraj evropskih držav.

Na poti do novih zmag!

Posebnost Slovenskega ogrodja kvalifikacij (SOK) je, da je tesno prepleteno z Evropskim ogrodjem kvalifikacij (EOK) – slednjega si lahko predstavljamo kot zemljevid, ki povezuje različna nacionalna ogrodja kvalifikacij ter tako študentom, učencem in iskalcem zaposlitve s preglednim dostopom in primerjavo kvalifikacij pomaga pri odločanju o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju ter iskanju poti do njih. Usklajenost slovenskega ogrodja z evropskim sistemom omogoča primerjanje kvalifikacij, doseženih znotraj zelo različnih sistemov evropskih držav, s čimer se spodbuja in podpira čezmejna mobilnost učencev in iskalcev zaposlitve.

Obiščite www.nok.si in si oglejte kvalifikacije, ki so podlaga za uspešno načrtovanje vaše karierne poti in vam omogočajo dostop do zaposlitev v Sloveniji in tujini. Ena izmed pomembnejših funkcij registra kvalifikacij SOK služi za podporo priznavanju slovenskih kvalifikacij v tujini in tujih kvalifikacij v Sloveniji.

Načrtovanje karierne poti je lahko enostavno zanimivo. Pri tem vam prenovljeni portal SOK omogoča: 

  • Vpogled v vse posamične kvalifikacije, ki jih je mogoče pridobiti v Sloveniji.

  • Različne načine iskanja kvalifikacij.

  • Pregleden prikaz kvalifikacijske strukture izbranega področja.

  • Primerjavo med kvalifikacijami.

  • Prikaz karierne poti s povezanimi kvalifikacijami izbranega področja v SOK. 

  • Lažje načrtovanje nadaljnjih korakov pri razvoju lastne kariere.

  • Pridobivanje informacij o poklicih, vezanih na izbrano kvalifikacijo v SOK.

 SOK logo

 

Kategorije: Novice za iskalce