S subvencijo do novih sodelavcev

Razmišljate o zaposlitvi novih sodelavcev, pa vas skrbi finančna plat zaposlovanja? Trenutno lahko izkoristite priložnost, ki vam jo ponuja Zavod za zaposlovanje. Ta je na svoji spletni strani namreč objavil novo javno povabilo, na katerem delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki prejemajo denarno socialno pomoč pri centrih za socialno delo.

Za obdobje 2012–2013 sta na voljo 2 milijona EUR iz proračuna RS, predvidenih pa je okvirno 440 subvencioniranih zaposlitev brezposelnih prejemnikov denarne socialne pomoči. Subvencija za zaposlitev s polnim delovnim časom znaša 4.500 EUR oziroma sorazmerno manj za zaposlitev s krajšim delovnim časom (v skladu z odločbo o invalidnosti). Delodajalcem se izplača v enkratnem znesku po zaposlitvi brezposelne osebe.

In kdo se lahko prijavi? Na povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji najmanj eno leto, in ki izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. Povabilo je odprto od objave na spletni strani do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 15. 11. 2012.

In koga lahko zaposlite? Vaši novi sodelavci lahko postanejo brezposelni, ki prejemajo denarno socialno pomoč pri centru za socialno delo in so poleg tega:

  • zadnjih 6 mesecev neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi pri Zavodu ali
  • starejši od 50 let ali
  • nižje izobraženi (to pomeni, da imajo končano ali nedokončano osnovno šolo).

Delovno razmerje mora trajati neprekinjeno najmanj eno leto za polni delovni čas (40 ur na teden) oziroma za krajši delovni čas (v skladu odločbo o invalidnosti).

Več informacij o pridobitvi subvencije in poteku celotnega postopka je na voljo na spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje.


Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Kategorije: Novice za delodajalce