S 1. junijem spremembe v urejanju zavarovanja družinskih članov

S 1. junijem, 2013 pričnejo veljati spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki določajo, da je zavezanec za prijavo družinskega člana v obvezno zdravstveno zavarovanje nosilec zavarovanja, torej zavarovanec, po katerem bodo družinski člani zavarovani.

Od 1. junija 2013 dalje delodajalci, Zavod RS za zaposlovanje, centri za socialno delo, upravne enote in ostali, niso več dolžni vlagati prijave in odjave v zavarovanje za družinske člane (obr. M-DČ), ampak je za to odgovoren zavarovanec, po katerem so oziroma bodo družinski člani zavarovani (npr. oče, mati, partner…).

Za družinske člane, ki imajo na dan 1. 6. 2013 že vzpostavljeno zavarovanje, se šteje, da je od 1. 6. 2013 dalje njihov zavezanec za prijavo nosilec zavarovanja, po katerem imajo urejeno zavarovanje.

Za prijave družinskih članov, ki so oziroma bodo vložene do 31.05.2013, zavezancem ni potrebno vlagati odjav iz zavarovanja.

Prva prijava v zavarovanje

Prvo prijavo v zavarovanje bo dolžan vložiti nosilec zavarovanja, po katerem bo družinski član (otrok, zakonec, zunajzakonski partner, starš) zavarovan na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS), in sicer v roku 8 dni od nastanka pogojev za zavarovanje. Izjema velja za novorojenčke. Prijavo otroka v obvezno zavarovanje kot družinskega člana vloži nosilec zavarovanja (oče ali mati) najpozneje 60 dni po rojstvu otroka. Do takrat lahko otrok zdravstvene storitve uveljavlja v breme obveznega zavarovanja enega od staršev, če je ta vključen v obvezno zavarovanje kot nosilec zavarovanja. Prijavo vloži na obrazcu M-DČ, ki bo objavljen na spletni strani ZZZS. Če nosilec zavarovanja ureja zavarovanje neposredno na prijavno odjavni službi ZZZS, obrazca ne potrebuje.

Urejanje zavarovanja družinskega člana po uradni dolžnosti

Po prvi prijavi družinskega člana v obvezno zavarovanje ZZZS po uradni dolžnosti ureja njegovo obvezno zavarovanje po nosilcu zavarovanja ves čas, dokler so na podlagi podatkov, ki jih ZZZS vodi o družinskem članu in njegovem nosilcu zavarovanja oziroma jih pridobiva z izmenjavo podatkov od upravljavcev uradnih evidenc, izpolnjeni pogoji za obvezno zavarovanje na strani nosilca zavarovanja in njegovega družinskega člana.Vir: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Kategorije: Novice za iskalce