Razpis za mikrokredite za mikro in mala podjetja

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis za mikrokredite za mikro in mala podjetja. Razpis bo mikro in malim podjetjem omogočal enostavnejši ter hitrejši postopek pridobivanja kredita, z nižjimi zahtevami po zavarovanju, nižjo obrestno mero in možnostjo koriščenja moratorija pri vračilu kredita.

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis za mikrokredite za mikro in mala podjetja, na katerega se lahko prijavijo podjetja ki imajo od 1 do 50 zaposlenih, leti promet oziroma letna bilančna vsota pa ni višja od 10 milijonov evrov.

Podjetje bo lahko prejelo od 5.000 do 25.000 EUR kredita. Z mikrokrediti se bodo lahko krili vsi stroški podjetja, razen nakupa vozil – črpa se lahko za namensko upravičene stroške nastale od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2014.

Katera podjetja se na razpis ne morejo prijaviti?

  • podjetja, katerih glavna dejavnost je s področja kmetijstva in lova, gozdarstva in ribištva ali pridobivanja premoga,
  • podjetja, ki so v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma imajo neporavnane davčne obveznosti do države,
  • podjetja, ki dobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
  • tista podjetja, ki so v preteklih treh letih že dobila državno pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti do Slovenskega podjetniškega sklada ter
  • tista podjetja, ki so v tekočem koledarskem letu že dobila mikro kredit.


Vir: Slovenski podjetniški sklad

Kategorije: Novice za delodajalce