Pravilnik o postopku vključevanja delavca v ukrepe na trgu dela med odpovednim rokom

S 5.7.2013 je bil v Uradnem listu RS, št. 57/2013 objavljen Pravilnik o postopku vključevanja delavca v ukrepe na trgu dela med odpovednim rokom. Slednji podrobno ureja način obveščanja in vsebino obvestila delodajalca Zavodu RS za zaposlovanje.

Ta pravilnik ureja:

– način obveščanja in vsebino obvestila delodajalca Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod) o odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti delavcu, kateremu ni ponudil sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi,

– postopek vključevanja delavca v ukrepe na trgu dela med odpovednim rokom.

Kot je zapisano na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje:

Gre za obvestilo glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti delavcu, ki mu delodajalec ni ponudil sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi, in postopek vključevanja delavca v ukrepe na trgu dela med odpovednim rokom.

S Pravilnikom je določena obveznost delodajalca, da glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti delavcu obvesti Zavod z uporabo elektronskih storitev za delodajalce oziroma spletne aplikacije eDORna dan vročitve odpovedi ali na dan, ko prejme dokazilo o vročitvi. Delodajalec mora po izteku odpovednega roka obvestilo dopolniti s:

  • podatki o skupni višini stroška nadomestila bruto plače, ki ga je izplačal delavcu za dneve njegove odsotnosti z dela zaradi uveljavljanja ukrepov na trgu dela,
  • številom dni, za katere je delavcu izplačal nadomestilo plače zaradi njegovega vključevanja v ukrepe na trgu dela, ter
  • podatkom o tem, ali je delavcu kadarkoli po odpovedi pogodbe o zaposlitvi ponudil drugo ustrezno zaposlitev za nedoločen čas.

Vključevanje delavca v ukrepe na trgu dela se izvaja na podlagi prijave delavca v evidenco iskalcev zaposlitve pri Zavodu in na podlagi zaposlitvenega načrta, izdelanega po prijavi delavca, v katerem se dogovorijo ukrepi in časovna opredelitev aktivnosti delavca pri iskanju zaposlitve in vključevanju v ukrepe aktivne politike zaposlovanja.

Zavod število dni odsotnosti z dela delodajalcu sporoči preko elektronskih storitev oziroma spletne aplikacije eDOR, delodajalec pa jih lahko preveri tudi z vpogledom v zaposlitveni načrt, ki mu ga predloži delavec. Do dneva seznanitve delodajalca z dogovorjenim številom dni odsotnosti je delodajalec delavcu dolžan zagotoviti največ en dan odsotnost z dela na (polni) teden, razen za dneve, ko je delavec upravičeno odsoten zaradi bolezni ali dopusta. Če je z zaposlitvenim načrtom dogovorjena vključitev v aktivnost, ki traja več dni zapored, delodajalec delavcu odobri odsotnost z dela glede na dneve, ki so navedeni v vabilu na udeležbo v aktivnosti in ki ga delavec predloži delodajalcu najmanj tri dni pred vključitvijo v aktivnost.

Pravilnik določa, da Zavod delodajalca preko elektronskih storitev oziroma spletne aplikacije eDOR obvesti, če se delavec ne prijavi v evidenco iskalcev zaposlitve. Tako je v spletni aplikaciji eDOR pri pregledu vpisanih oseb razviden tudi podatek o vpisu v evidenco iskalcev zaposlitve.

Tudi če se delavec po izteku odpovednega roka ne prijavi v evidenco brezposelnih, delodajalec v skladu z Zakonom o urejanju trga dela lahko uveljavlja povračilo stroška nadomestila plače z zahtevkom za uveljavljane povračila stroškov, če ga vloži najkasneje do izteka treh mesecev po prenehanju delavčevega delovnega razmerja.

Pravilnik določa tudi, da delodajalec ne more uveljaviti povračila, če v treh delovnih dneh po pričetku odpovednega roka preko elektronskih storitev ne obvesti Zavoda o odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu.

Ob tem je potrebno poudariti, da sta zaradi zaščite podatkov tako posredovanje podatkov kot pregled podatkov omogočena samo tistim osebam, ki so pri delodajalcu pooblaščene za posredovanje podatkov in se ustrezno registrirajo v elektronskih storitvah Zavoda.

Uradni list RS, št. 57/2013 - PRAVILNIK o postopku vključevanja delavca v ukrepe na trgu dela med odpovednim rokomVir: Zavod RS za zaposlovanje

Kategorije: Novice za delodajalce